Jag är legitimerad psykolog sedan 1989. Inriktningar är psykoterapi, kris, trauma, stress, rehabilitering i arbetslivet, personlig utveckling. Jag vänder mig till privatpersoner och anställda i företag och organisationer. Läs mer på min hemsida www.psykologkonsult.org.

KontaktChrister Österberg
AdressSvartviksslingan 110, 4 tr.
167 39 Bromma
Telefon0704326329
Mobil0704-326329
E-post christeros@swipnet.se
Hemsida psykologkonsult.org
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Blå vinden, Tomtebogatan 6 a
113 39 Stockholm
Telefon: 0704 326329
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledning i miljöterapi
(Längd: 2 år)
Specialistkurs Psykologiskt testning, diagnostik och psykopatologi, Rorschachmetodik
(Längd: 3 år)
EMDR
Certifierad EMDR-terapeut (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • 10 år. Privat verksamhet + samarbete med Trygghetsstiftelsen, Manpower Hälsopartner
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Vid uppsägningar, omplaceringar, stress och trauma m m. 21 års erfarenhet. Uppdrag av Trygghetsstiftelsen, Försäkringsmedicinskt Centrum (FMC), Manpower Hälsopartner
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
  • 10 års erfarenhet av kris och trauma. Rån, våld och misshandel, övergrepp, inbrott, sjukdom och kroppsskada, krigsupplevelser
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Handledning, utbildning för personalgrupper på miljöterapeutiska behandlingsinstitutioner och organisationer.
 • Utveckling av individen
  • Coaching. Personlig utveckling. Stärkande av självkänsla. Stärkande av resurser.
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
  • 10 års privat verksamhet. (även i samarbete med Krismottagningen i Botkyrka, Försäkringsbolag)
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • 10 år. Krishantering, stödsamtal, traumaarbete. EMDR-terapeut, Lifespan Integration (LSI)
 • Krisjour
 • Kristerapi
  • 10 år. Krishantering, traumaarbete. Använder EMDR
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
  • 13 år. Kris, trauma. Cert. EMDR -terapeut. Lifespan Integration-terapeut. Äldre, seniorer.
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • 27 års erfarenhet. Vuxna. äldre, seniorer
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • 15 års erfarenhet av arbete hos Statens Institutionsstyrelse. Företagshälsovård
 • Brottsoffer
  • Trauma. Rån, våld, inbrott. Bearbetning efter mord, rån, övergrepp, våld.
 • Handledning
  • Ubildningar och handledning av personal på ungdomsinstitution, individuellt och i grupp, handledning av konsulent på Trygghetsstiftelsen.
 • Psykologisk profilering
  • Stress, kris och trauma. Arbetar med EMDR, hypnostekniker och Lifespan Integration
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi