Jag är psykolog med mångårig erfarenhet från somatiska sjukvård och vård av svårt hjärnskadade personer, svåra psykologiska trauman. Jag arbetar med krisstöd, traumaterapi /PTSD (exponeringsterapi och EMDR), stressproblematik, relationssvårigheter, självskadebeteende (DBT). Jag har en specialutbildning i psykotraumatologi från Uppsala Universitet. Jag har även arbetat med utbildning/undervisning inom sjukvård, lärosäten främst Karolinska institutet, Stockholm stad, POSOMgrupper, Räddningstjälnst, skolor, Socialtjänst etc. Jag arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi och ACT men är även utbildad i psykodynamisk terapi. Jag är också utbildad i OBM (Organizational behavior management)

KontaktChristina Fischler
AdressÅsögatan 102
118 29 Stockholm
Telefon070-686 9190
E-post christina.fischler@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Västerlånggatan 27
111 29 Stockholm
Telefon: +46706869190
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Språkkunskaper
 • English, Middle (1100-1500)
Utbildningar
DBT Intensivutbildning
Elizabeth Malmquist (Längd: 1 år)
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocesseing)
Ögonrörelseterapi för personer drabbade av trauma Steg 1 och 2
Högskolepedeagogik
Karolinska Institutet 22,5hp
KBT för psykodynamiker
(Längd: 1 år)
MBSR steg1
Mindfullness Baserad Stress Reduktion
Neurovetenskap Från jonkanal till beteende; från beteende till kognition
Heltidsutbildning Karolinska Institutet 30hp (Längd: 0.5 år)
OBM (Organizational Behavior Management) Steg 1 och 2
(Längd: 1 år)
Psykologprogrammet Uppsala Universitet
(Längd: 5 år)
Psykotraumatologi
Deltidsutbildning 30hp Uppsala Universitet (Längd: 1 år)
Unifed Protocol
Specialistutbildning (Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom