Läs min hemsida www.christinaflordh.se
De flesta som kommer till mig har problem med relationer, självkänsla och självförtroende och befinner sig i någon form av kris eller har tagit steget att påbörja en förändringsprocess. Jag arbetar utifrån en psykoanalytisk psykodynamisk grund med inslag av och impulser även från andra inriktningar, till exempel kognitiv beteendeterapi. Jag arbetar både med långvariga terapier och med kortare kontakter och konsultationer och coaching. Arbetar också med psykoterapihandledning.

KontaktChristina Flordh
AdressLångholmsgatan 16
117 33 Stockholm
Telefon08-841185
Mobil070-2018671
E-post info@christinaflordh.se
Hemsida www.christinaflordh.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Långholmsgatan 16
117 30 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
handledarutbildning
(Längd: 3 år)
legitimerad psykolog
legitimerad psykoterapeut
psykoanalytikerutbildning
(Längd: 6 år)
psykologutbildning
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • privat mottagning (11 år)
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Privat mottagning (11 år)
 • Psykoterapihandledning
  • Handledarkompetent, handledningsgrupper på psykologiska institutionen (11 år)
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Frivårdens behandlingscentral (6 år)
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Missbruk
  • Frivårdens behandlingscentral (6 år)
 • Personlighetsstörningar
  • Frivårdens behandlingscentral (6 år)
 • Sexuella övergrepp
  • Kurs i genusvetenskap på psykologiska institutionen (3 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Privat mottagning (11 år)
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom