Välkommen till IBT! Vi är en mottagning för KBT behandling och grupp-, lednings- och organisationsutveckling. Vi tar emot individer, par och grupper för behandling, handledning och utveckling. Här arbetar 6 erfarna leg psykologer, terapeuter, specialister och handledare. Se våra telefontider på hemsidan.

KontaktChristina Molnar
AdressTrädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon0702189945
Mobil0702189945
E-post ibt@telia.com
Hemsida www.ibtuppsala.com
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Arbetslivets psykologi
Besöksadress
Trädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon: 0702189945
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Spanish; Castilian

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen

Välkommen till Molnar Consulting! Jag arbetar som konsult för företag inom området arbetslivet. Det kan gälla alla typer av utvecklingsbehov på arbetsplatser, från grupp till hela organisationen. Jag har arbetat inom företagshälsovård sedan 2000. Är beteendeanalytiskt orienterad. Jag utbildar andra konsulter i OBM (Organizational Behavior Management). Jag utvecklar även team och grupper med hjälp av OBM och GDQ (ett grupppsykologiskt verktyg, se www.gdq.com).

KontaktChristina Molnar
AdressTrädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon0702189945
Mobil0702-189945
E-post molnarcons@gmail.com
Hemsida www.molnarconsulting.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Arbetslivets psykologi
Besöksadress
Trädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon: 0702189945
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Executive coach för ledare
Ledarcoach enligt Mikla metoden (läs på www.mikla.se) (Längd: 0.5 år)
OBM konsult
Utbildning i OBM metoden i 3 steg (Längd: 2 år)
Specialist i arbetslivets psykologi
3 årig utbildning genom Psykologförbundet (Längd: 3 år)
ALI Arbetsmiljöutbildning 10 p
Fördjupad utbildning för psykologer/beteendevetare inom FHV (Längd: 1 år)
Beteendeanalys i organisationer
Fördjupad utbildning för beteendeanalys i organisationer där bl a ett projektarbete ingick (Längd: 1 år)
Div workshops KBT
Endagars workshops anordnade av BTF (Beteendeterapeutiska föreningen) inom ämnet KBT
Psykologprogrammet
200 p (Längd: 5 år)
PTP-tjänst inom FHV Previa
1-årig tjänstgöring för att erhålla legitimation som psykolog (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Mångårig erfarenhet av arbete inom Företagshälsovård och som konsult i företag och offentlig sektor
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
  • lång erfarenhet av parrelationsarbete och konflikthantering
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Polispsykologi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom