Välkommen att kontakta mig om du
- Söker terapi eller vill få stöd och råd i en kris eller svår livssituation.

Vuxna (även unga vuxna) som har gått i behandling hos mig tidigare har exempelvis sökt för ångest, stress och depression. Andra sökt för att de har dålig självkänsla, känner sig ensamma eller rädda för separationer. En del har också fått hjälp med att bearbeta svåra livshändelser, våld/övergrepp eller en svår barndom.

JUST NU REKRYTERAR VI TILL EN PSYKOPEDAGOGISK GRUPP FÖR ATT ÖKA MEDKÄNSLA MED SIG SJÄLV: COMPASSION FOCUSED THERAPY. 500 kronor per gång, 10 gånger. Metoden har fått goda resultat i att minska självkritik i flertalet studier.

Jag arbetar integrativt och tar in de metoder vi kommer överens om. Det kan vara KBT- och/eller känslofokuserade metoder (som också är har visat sig vara effektiva i forskning). Då jag förstår att det kan vara svårt för dig som lekman att avgöra vad som är bäst för dig och det här innebär erbjuder jag ett kostnadsfritt telefonsamtal (15-20 minuter) så att du kan ställa dina frågor.

Besök gärna min webbsida på www.christinebertlin.se

Du kan också söka hjälp hos mig om du är
-Gravid/nybliven förälder. Gravivda/nyblivna föräldrar som jag har haft i behandling har bland annat haft rädslor för förlossningen, varit deprimerade, har haft ångest inför föräldraskapet, har haft en traumatisk förlossning eller svårt med känslorna för barnet.

- Småbarnsförälder. Småbarnsföräldrar har haft frågor om mat, sömn, "trotsighet", konflikter, uppfostran och annat. En del har lett till två tre rådgivningssamtal andra till en längre föräldra-barn-terapi.
.
Välkommen att kontakta mig för rådgivning och tidsbokning på 070-6686090 eller skicka ett mail till christine.bertlin@gmail.com. Besök gärna min webbsida på www.christinebertlin.se

KontaktChristine Bertlin
AdressReimersholmsgatan 23
117 40 Stockholm
Telefon070-6686090
E-post christine.bertlin@gmail.com
Hemsida www.christinebertlin.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Dalagatan 38
113 24 Stockholm
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
IHPU psykologutbildarna, EMDR
2008 (Längd: < 0.5 år)
SAPU, Psykoterapeututbilding Steg II
Examen 2012 (Längd: 3 år)
Stockholms Universitet, Psykologprogrammet
Examen 2003 (Längd: 5 år)
Uppsala Universitet, Internationell ekonomi
Examen 1996 (Längd: 4 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
  • Jag tar emot föräldar och små barn 0-5 år
 • Adoption
  • Jag arbetar via föräldrar med yngre barn 0-5 år
 • Barnpsykologiska utredningar
  • Utredningar av små barn mellan 0 och 5 år.
 • Flyktingproblematik
  • Föräldrar med flykting/invandrarbakgrund och som vill hjälpa sina små barn att må bättre.
 • Kris
  • Föräldrastöd vid separation, dödsfall i familjen, syskons födelse eller annan stor händelse för ditt barn,
 • Relationsstörningar
  • Föräldra-barn-terapi
 • Stress
 • Övergrepp
  • Familjevåld. Övergrepp utanför familjen.
 • Familj/Par
  • Jag tar emot blivande föräldrar och föräldrar som vill ha föräldrastöd eller föräldra-barnterapi
 • Adoption
  • Små barn och adopterade vuxna.
 • Familjeterapi
  • Föräldra-barnterapi för barn mellan 0 och 5 år.
 • Graviditet och förlossning
  • Förlossningsoro, ångest, depression, rädsla för att inte tycka om barnet, traumatisk förlossning.
 • Kris
  • Separation, dödsfall, somatisk sjukdom, handikapp och andra kriser som kan drabba föräldrar och barn.
 • Stöd i föräldrarollen
  • Rådgivning kring mat, sömn, konflikter, förskoleproblem och annat.
 • Kris/Katastrof
  • Jag tar emot vuxna (och små barn) som varit med om en stor kris/katastrof eller trauma.
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
  • Våld i nära relationer, våldtäkt, överfallsrån, misshandel.
 • Kristerapi
  • Dödsfall, sjukdom, förlust, förändring.
 • Psykoterapi
  • Relationell terapi som integreras med känslofokus och KBT.
 • Familjeterapi
  • Föräldra-barnterapi (barn 0-5 år).
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Kognitv beteende terapi som integreras i relationell terapi.
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Relationell terapi som har sina rötter i psykodynamisk terapi.
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Vuxna och barn som utsatts för våld i familjen
 • Brottsoffer
  • Fysiskt och psykiskt våld i nära relationer, sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • Känslofobier
 • Graviditet och förlossning
  • Förlossningsoro, ångest, depression, traumatisk förlossning.
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
  • Minst två årig relationell terapi en eller två gånger i veckan.
 • Psykiska störningar
  • Ångest, depressioner, akut stress, posttraumatisk stressyndrom.
 • Smärta
  • Långvarig smärta som är utredd fysiskt.
 • Somatiska sjukdomar
  • Behandling för att acceptera och sköta om dig med din sjukdom.
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
  • Våld i nära relationer, misshandel, våldtäkt,
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom
  • Generaliserad ångest, panikångest, social fobi.