Arbetat kliniskt sedan 1985. Egen mottagning sedan 1994. Erfarenhet av beroendeproblematik sedan 1985. Vid missbruksbehandling använder jag evidensbaserde metoder som KBT och jag samarbetar med forskare på området. Jag gör även utredningar av alkohol och drog problematik. Är psykodynamiskt och kognitivt inriktad med hypnos och imaginativa metoder som hjälp. Vid kris- och trauma arbetar jag med hypnos och EMDR metoden.
www.kiron.se

KontaktChristine Wadefjord
AdressSlakterigatan 10
721 32 Västerås
Telefon073 98 678 98
Mobil073 98 678 98
E-post cwadefjord@gmail.com
Hemsida www.kiron.se www.stallafec.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Slakterigatan 10
721 32 Västerås
Telefon: 073 98 678 98
Län/kommun: Västmanlands län, Västerås
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
IRT certifierad ridteapeut
Använder hästen i det psykoterapeutiska arbetet för att initiera och/eller stabilisera processen. Linné universitetet, 7.5 hp (Längd: < 0.5 år)
Hypnos, EMDR
(Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
 • Missbruk
 • Övergrepp
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Hypnosterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Missbruk
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Missbruk
 • Stressrelaterad ohälsa