Jag är född i Argentina. Flytade till Sverige 1977. Jag har arbetat sedan 1978 som psykolog i Sverige. I början med spansktalande flyktingar inom Stockholms social förvaltningen. Och mellan 1984 och 1989 i Serafens Spansk språkiga psyk. mott. inom Stockholms länslandsting. Sedan 1990 är jag privatpraktiserande psykoterapeut och psykoanalytiker. Jag arbetar både på svenska och spanska.

KontaktCristina Errasti
AdressHögbergsgatan 59 B
118 26 Stockholm
Telefon08-6434932
E-post cristina.errasti@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Högbergsgatan 59 B
118 26 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • Spanish; Castilian
Utbildningar
1973- Psykolog examen
Cordoba- Argentina (Längd: 5 år)
1983 - Legitimation i Sverige
Kurs i sociala lagar, språk test. (Längd: < 0.5 år)
1988 Leg. psykoterapeut
kompletering (Längd: 3 år)
1994- Psykoanalytiker
Svenska psykoanalytiska föreningen. (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Förskola/Skola
  • Jag arbetar som klinisk psykolog sedan 1978 i Sverige.
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Ångestsyndrom