Jag erbjuder professionell hjälp i samtalsform och har samtal under sekretess med unga och vuxna och par som behöver någon att tala med. Samtalskontakten varar olika länge beroende på behov och önskemål. Du kan välja en kortare kontakt eller en längre och mera regelbunden samtalskontakt/psykoterapi/parterapi.

Jag har en bred erfarenhet och kompetens gällande vuxna och ungdomar med olika typer av problematik och frågeställningar. Det kan exempelvis handla om fobier, depression, ångest eller krisbearbetning. Jag är Legitimerad psykolog med specialisering inom integrativ psykologi vilket innefattar olika metoder, exempelvis KBT (kognitiv beteendeterapi, PDT (psykodynamisk terapi), existentiell terapi där jag anpassar metoden/erna efter problematik i dialog med vad du själv vill.

KontaktDaniel Pettersson
AdressSveavägen 2A
702 14 Örebro
Telefon0722/765430
Mobil0722/765430
E-post kontakt@igpe.se
Hemsida www.igpe.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Sveavägen 2A
702 14 Örebro
Telefon: 0722/765430
Län/kommun: Örebro län, Örebro, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologprogrammet Örebro Universitet
Utbildning med en integrativ inriktning. (Längd: 5 år)
Psykologi A till D Nivå vid Göteborgs universitet
(Längd: 2 år)
Sociologi Grundkurs vid Göteborgs universitet
(Längd: 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Handledning för arbetsgrupper
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Familj/Par
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Psykoterapi
  • Metoderna som nämns används integrerat eller enskilt utefter klientens behov
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom