Flerårig bred erfarenhet och kompetens gällande vuxna och ungdomar med olika typer av problematik och frågeställningar. Det kan exempelvis handla om fobier, depression, ångest eller krisbearbetning. Jag är Legitimerad psykolog med specialisering inom integrativ psykologi vilket innefattar olika metoder, exempelvis KBT (kognitiv beteendeterapi, PDT (psykodynamisk terapi), Existentiell terapi där jag anpassar metoden/erna efter problematik i dialog med vad du själv vill.

KontaktDaniel Pettersson
AdressSveavägen 2A
702 14 Örebro
Telefon0722/765430
Mobil0722/765430
E-post kontakt@igpe.se
Hemsida www.igpe.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Sveavägen 2A
702 14 Örebro
Telefon: 0722/765430
Län/kommun: Örebro län, Örebro, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Swedish
Utbildningar
Psykologi A till D Nivå vid Göteborgs universitet
(Längd: 2 år)
Psykologprogrammet Örebro Universitet
Utbildning med en integrativ inriktning. (Längd: 5 år)
Sociologi Grundkurs vid Göteborgs universitet
(Längd: 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Handledning för arbetsgrupper
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Familj/Par
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Psykoterapi
  • Metoderna som nämns används integrerat eller enskilt utefter klientens behov
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom