PsykologResurs består av tre legitimerade psykologer med bred erfarenhet av samtalsbehandling, handledning, utredning och undervisning. Till dig som privatperson erbjuder vi både individuell terapi samt parterapi. Vi har kort väntetid för kontakt med psykolog och god flexibilitet gällande besökstider. Om ni som företag behöver en resurs i form av psykolog, kan vi erbjuda ett flertal tjänster. Läs gärna mer på vår hemsida.

Gällande behandling har jag mer specifik erfarenhet av kris och trauma, Interpersonell terapi samt behandling med barn och ungdomar.

KontaktDaniel Roos
AdressBox 618
581 07 Linköping
Telefon013-312380
Mobil0700144476
E-post daniel@psykologresurs.nu
Hemsida www.psykologresurs.nu
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Snickaregatan 50
582 26 Linköping
Län/kommun: Östergötlands län, Linköping, Sweden
Utbildning
Psykologprogrammet
(Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Utvecklingsbedömningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman