KontaktDaniela Montelatici Prawitz
AdressEngelbrektsgatan 4
114 32 Stockholm
Telefon08 662 62 12
E-post daniela.prawitz@psykolog.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Engelbrektsgatan 4
114 32 Stockholm
Telefon: 086626212
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • Italian
Utbildningar
barn- och ungdomspsykoanalytikerutbildning
Svenska psykoanalytiska föreningen (Längd: 4 år)
Handledar- och lärarutbildning
Ericastiftelsen (Längd: 2 år)
psykoanalytikerutbildning
Svenska psykoanalytiska föreningen (Längd: 5 år)
psykologutbildning
Stockholms universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Ätstörningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Personlighetsstörningar
 • Psykosomatik
 • Somatiska sjukdomar
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom