David Clinton

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker och docent vid Karolinska Institutet. Utbildad i Storbritannien, USA och Sverige. Privatpraktiserande psykolog sedan 1993. Arbetar med psykoanalys, psykoterapi, mentaliseringsbaserad terapi (MBT), relationell psykoterapi och även kortare tidsbegränsade kontakter. Jag har erfarenhet av ett brett spektrum av psykiska problem, och har specialiserat mig på behandling av ätstörningar och sexuella problem. Förutom privatpraktik arbetar jag som psykoterapikonsult på RFSU-kliniken och är anställd vid KunskapsCentrum för Ätstörningar vid Karolinska institutet, där jag bedriver undervisning och forskning om ätstörningar, MBT, psykoterapi och spädbarnsutveckling. Jag har publicerat ett flertal forskningsrapporter i vetenskapliga tidskrifter och är medredaktör till ”Ätstörningar - bakgrund och aktuella behandlingsmetoder” Natur & Kultur (2002) samt "Relationella perspektiv på handledning" Liber (2018). Förutom kliniska tjänster kan jag även erbjuda handledning, konsultation och utbildning. Jag arbetar på både svenska och engelska.

KontaktDavid Clinton
AdressOlof Palmes Gata 20A
111 37 Stockholm
Telefon08-210099
Mobil070-5236667
E-post david.clinton@me.com
Hemsida http://www.psykoterapiinstitutet.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Olof Palmes Gata 20A
111 37 Stockholm
Telefon: 070-5236667
E-post: david.clinton@psykoterapiinstitutet.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Telefon, Skype, Zoom
Län/kommun: På distans (hela landet)
Språkkunskaper
 • English
  modersmål
Utbildningar
Docent i medicinsk psykologi
Karolinska institutet
Psychology (M.A., Hon.)
University of Edinburgh, Skottland (Längd: 4 år)
Clinical Psychology (M.App.Sci.)
University of Glasgow, Skottland (Längd: 2 år)
Forskarutbildning (Ph.D.)
Stockholms universitet
Psykoterapiutbildning
Karolinska institutet (Längd: 3 år)
Psykoanalytikerutbildning
Svenska psykoanalytiska föreningen (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • spädbarnsforskning
 • Handledning
  • Arbete med grupper/verksamheter och individuella terapeuter
 • Ätstörningar
  • Lång erfarenhet av behandling, utredning, utbildning, och forskning
 • Övergrepp
  • Lång erfarenhet av kliniskt arbete med sexuella övergrepp
 • Kris/Katastrof
  • Erfarenhet inom privat och offentlig vård
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
  • erfarenhet inom privat och offentlig vård
 • Psykoterapi
  • Psykoterapi på både svenska och engelska, arbetar även med mentaliseringsbaserad terapi (MBT) och relationell psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Utbildad psykoanalytiker och medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen sedan 2001
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Psykoterapihandledning
  • Handledning av både individuella psykoterapeuter och grupper
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Psykoanalytisk inriktning, på både svenska och engelska, även forskning och utredning (11 år)
 • Fobier
  • erfarenhet inom privat och offentlig vård
 • Graviditet och förlossning
  • erfarenhet inom privat och offentlig vård
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
  • erfarenhet inom privat och offentlig vård
 • Psykiska störningar
  • erfarenhet inom privat och offentlig vård (11 år)
 • Psykosomatik
  • erfarenhet inom privat och offentlig vård (11 år)
 • Sexologisk psykologi
  • erfarenhet inom privat och offentlig vård
 • Somatiska sjukdomar
  • erfarenhet inom privat och offentlig vård
 • Trauman
 • Åldrande
  • erfarenhet inom privat och offentlig vård
 • Ångestsyndrom
  • erfarenhet inom privat och offentlig vård