Jag är psykoanalytiker och legitimerad psykoterapeut. Arbetar halvtid vid en privat mottagning på Roslagsgatan i Stockholm och halvtid inom S:t Lukas. Bedriver både psykoanalys och psykoterapi. När det gäller terapi arbetar jag med både längre kontakter och kortare konsultationer. Har mångårig erfarenhet av att arbeta med olika former av psykiskt lidande, från kriser och relationsproblem till psykiatriska tillstånd. Åtar mig också handledningsuppdrag.

KontaktDavid Gustafsson
AdressVanadisplan 5 4½tr
113 31 Stockholm
Telefon08-545 930 30
Mobil070-658 90 45
E-post gustafsson.david@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Roslagsgatan 13 1tr
113 55 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi
Ericastiftelsen (Längd: 2 år)
Psykoanalytiker
Svenska psykoanalytiska föreningens utbildning (Längd: 5 år)
Psykologexamen
Umeå universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
  • Åtar mig psykologisk genomgång med personal som råkat ut för svåra händelser i sin yrkesutövning.
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Bedriver även psykoanalys.
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Missbruk
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom