David R Tashnizi

Hej,
Jag har över 20 års erfarenhet av behandling och arbete enligt KBT (Kognitiv Beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), CFT (Compassion Focused Therapy), IBCT (Integrative Behaviour Couples Therapy),  MI (Motivational Interviewing), mindfulness samt MCT  (Meta Kognitiv Terapi).

Jag har även mångårig erfarenhet av behandling av olika klientgrupper; vuxna och unga vuxna (14-24 år), behandling av stress och utmattning samt återgång till arbetet efter sjukskrivning, sömnutredning-/behandling, kris och traumabehandling, fobier, relationsproblem och parsamtal, stöd till tonårsföräldrar, behandling av oro och generell ångest, tvång, låg självkänsla och identitetsproblematik. 

Handledning och utbildning
Handledning på psykologprogrammet på KI, Stockholms landsting; specialistpsykiatrin, primärvården, handleder personal på HVB-hem, handledning på steg1-KBT på privat utbildning.

Företag
Erbjuder chefsstöd, krishantering, coachning av ledande personer i företag, karriärvägledning, konflikthantering.


Mottagning
Parmmätargatan 7, 2tr
112 24  Stockholm

Varmt välkomna att ta kontakt på mail 
david.tashnizi@gmail.com 
Eller ring +46 70 495 7400
Hemsida: www.kbtspecialisten.com

KontaktDavid Tashnizi
AdressParmmätargatan 7, 2tr
112 24 Stockholm
Telefon+46 70 4957400
Mobil0704957400
E-post david.tashnizi@gmail.com
Hemsida www.kbtspecialisten.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Arbets- och organisationspsykologi
Klinisk psykologi
Besöksadress
Parmmätargatan 7, 2tr
112 24 Stockholm
Telefon: 0704957400
E-post: david.tashnizi@gmail.com
Län/kommun: Stockholms länSweden
Språkkunskaper
 • English
 • Gaelic; Scottish Gaelic
 • Persian
Utbildningar
Specialist i psykologisk behandling och psykoterapi
Leg. psykoterapeut
(Längd: 6 år)
Leg. psykolog
(Längd: 6 år)
Beteendevetenskap filosofi kandidat
(Längd: 6 år)
Handledning klinisk psykologi KBT
(Längd: 6 år)
MI
(Längd: 6 år)
ACT
(Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom
KontaktDavid Tashnizi
E-post david.tashnizi@gmail.com
Hemsida https://www.kbtspecialisten.com
Legitimation leg. Psykolog
David R Tashnizi

Hej,
Med över 20 års erfarenhet av specialiserad behandling och arbete enligt KBT (Kognitiv Beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), CFT (Compassion Focused Therapy), IBCT (Integrative Behaviour Couples Therapy),  MI (Motivational Interviewing) och mindfulness.Har mångårig erfarenhet av behandling av unga vuxna (14-24 år), behandling av stress och utmattning samt återgång till arbetet efter sjukskrivning, sömnutredning-/behandling, kris och traumabehandling, fobier, relationsproblem och parsamtal, stöd till tonårsföräldrar, behandling av oro och generell ångest, tvång, låg självkänsla och identitetsproblematik. 


Handledning och utbildning
Handleder på psykologprogrammet på KI, Stockholms landsting, handleder personal på HVB-hem samt personal på vårdcentraler.FöretagErbjuder chefsstöd, krishantering, coachning av ledande personer i företag, karriärvägledning, konflikthantering.

Mottagningsadress:
Tegnérlunden 3  111 61 Stockholm

Varmt välkomna att ta kontakt
Mail: david.tashnizi@gmail.com 
Tfn: +46 70 495 7400
Hemsida: www.kbtspecialisten.com

KontaktDavid Tashnizi
AdressTegnérlunden 3
111 61 Stockholm
Telefon070-4957400
E-post david.tashnizi@kbtspecialisten.com
Hemsida www.kbtspecialisten.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Arbets- och organisationspsykologi
Klinisk psykologi
Besöksadress
Västerlånggatan 27, 4tr
111 29 Stockholm
Telefon: 070-4957400
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledare i klinisk psykologi (KBT)
(Längd: 2 år)
Legitimerad psykolog
Stockholms universitet
Legitimerad psykoterapeut
Kognitiv beteendeterapi (KBT) Stockholms universitet (Längd: 3 år)
Fil. kand beteendevetenskap/Socialantropolog
Stockholms universitet (Längd: 4 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gestaltterapi
 • Gruppterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Rökavvänjning
 • Åldrande