KontaktDavid Tashnizi
E-post ramin1@comhem.se
Legitimation leg. Psykolog

Bästa läsare!
Jag har en brokig bakgrund med erfarenheter av serviceinriktade arbetstelivserfarenheter inom sälj och hotellbranschen, utbildning inom beteendevetenskap som leg. psykolog/psykoterapeut, socialantropolog och engagemang i samhälleliga/tvärkulturella frågor. Jag gör mitt bästa för mina uppdragsgivare och klienter. Förutom mångårig klinisk erfarenhet med KBT arbetar jag även med handledning av olika arbetsgrupper, utbildning, coaching, chefstöd, informationshantering, rehabilitering, kommunikationshantering. Jag är konkret i mitt arbetssätt och använder ett klientvänligt språk i min kommunikation med hög grad av närvaro i kontakten. Det är beskrivningar som uppskattas högt av mina klienter och uppdragsgivare.

KontaktDavid Tashnizi
AdressVästerlånggatan 27
111 29 Stockholm
Telefon070-4957400
E-post david.tashnizi@kbtspecialisten.com
Hemsida www.kbtspecialisten.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Arbetslivets psykologi
Klinisk psykologi
Besöksadress
Västerlånggatan 27, 4tr
111 29 Stockholm
Telefon: 070-4957400
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
  • English
Utbildningar
Fil. kand beteendevetenskap/Socialantropolog
Stockholms universitet (Längd: 4 år)
Legitimerad psykolog
Stockholms universitet (Längd: > 6 år)
Legitimerad psykoterapeut
Kognitiv beteendeterapi (KBT) Stockholms universitet (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Psykoterapi
  • Existentialistisk psykoterapi
  • Familjeterapi
  • Gestaltterapi
  • Gruppterapi
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Graviditet och förlossning
  • Rökavvänjning
  • Åldrande