Hej,

För mig är det viktigt att som terapeut ha en trygg och god relation med klineterna. Jag är varm och extra mån om mina klineter. Jag har under de senaste 20 åren arbetat både inom offentlig sektor men med tiden utvecklat mitt eget företag som ligger i Gamla Stan/Stockholm.

Jag arbetar med klinsik behandling enlight KBT, individuell och grupphandledning i KBT, parsamtal/familjeterapi, behandling av unga vuxna, chefsstöd, arbete med relationsproblem, krishantering, coachning av ledande personer i företag, karriärvägledning, konflikthantering, arbete med rehabilitering av tillståd som stress och utmattmning, återgång till arbete efter sjukskrivning, återhämtning, sömnutredning/sömnbehandling samt fobier.

Varmt välkomna att kontakat mig på david.tashnizi@gmail.com eller ring 070-495 7400

KontaktDavid Tashnizi David Tashnizi
AdressVästerlånggatan 27, 4tr
111 29 Stockholm
Mobil0704957400
E-post david.tashnizi@gmail.com
Hemsida www.kbthuset.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Arbetslivets psykologi
Klinisk psykologi
Språkkunskaper
 • English
  Förutom svenska bedrivs all verksamhet på engels
 • Persian
  Även persisktalande är välkomna :)
 • Scottish Gaelic; Gaelic
Utbildningar
Leg. psykoterapeut
(Längd: 2 år)
Leg. psykolog
(Längd: 5 år)
Beteendevetenskap filosofi kandidat
(Längd: 4 år)
Handledning klinisk psykologi KBT
(Längd: 2 år)
MI
(Längd: 1 år)
ACT
(Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom
KontaktDavid Tashnizi
E-post ramin1@comhem.se
Legitimation leg. Psykolog

Bästa läsare!
Jag har en brokig bakgrund med erfarenheter av serviceinriktade arbetstelivserfarenheter inom sälj och hotellbranschen, utbildning inom beteendevetenskap som leg. psykolog/psykoterapeut, socialantropolog och engagemang i samhälleliga/tvärkulturella frågor. Jag gör mitt bästa för mina uppdragsgivare och klienter. Förutom mångårig klinisk erfarenhet med KBT arbetar jag även med handledning av olika arbetsgrupper, utbildning, coaching, chefstöd, informationshantering, rehabilitering, kommunikationshantering. Jag är konkret i mitt arbetssätt och använder ett klientvänligt språk i min kommunikation med hög grad av närvaro i kontakten. Det är beskrivningar som uppskattas högt av mina klienter och uppdragsgivare.

KontaktDavid Tashnizi
AdressVästerlånggatan 27
111 29 Stockholm
Telefon070-4957400
E-post david.tashnizi@kbtspecialisten.com
Hemsida www.kbtspecialisten.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Arbetslivets psykologi
Klinisk psykologi
Besöksadress
Västerlånggatan 27, 4tr
111 29 Stockholm
Telefon: 070-4957400
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledare i klinisk psykologi (KBT)
(Längd: 2 år)
Legitimerad psykolog
Stockholms universitet
Legitimerad psykoterapeut
Kognitiv beteendeterapi (KBT) Stockholms universitet (Längd: 3 år)
Fil. kand beteendevetenskap/Socialantropolog
Stockholms universitet (Längd: 4 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gestaltterapi
 • Gruppterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Rökavvänjning
 • Åldrande