Leg psykolog sedan 1995. 

Specialist i Neuropsykologi. Certifierad Schematerapeut med inrikting individ och parsamtal.
Erfarenhet från skola, barnhabilitering, barnpsykiatri, vuxenpsykiatri och neuropsykiatriska utredningsteam. Även lång erfarenhet inom Företagshälsovård och Primärvård.
Erbjuder psykologutredningar innehållande begåvningsbedömning, neuropsykiatrisk bedömning och neuropsykologisk bedömning. Lång erfarenhet av utredning och handledningsarbete främst med barn/ungdomar med flerfunktionshinder och tilläggshandikapp. Erbjuder även föreläsning och utbildningspaket främst inom neuropsykiatri och/eller neuropsykologi. Fördjupad kunskap och erfarenhet av synskadade och blinda barn och ungdomar med flerfunktionshinder.
Egen företagare och VD sedan 2011, för deleeuw-psykologtjänst AB
Kontakta mig gärna på ditte@psykolog-tjanst.se

KontaktDitte de Leeuw
AdressRäntmästargatan 85
702 25 Örebro
Telefon070-533 40 50
E-post ditte@psykolog-tjanst.se
Hemsida https://www.psykolog-tjanst.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Drottninggatan 11
702 10 Örebro
Telefon: 070-533 40 50
E-post: ditte@psykolog-tjanst.se
Län/kommun: Örebro län, Örebro, Sweden
Språkkunskaper
 • Danish
 • English
Utbildning
Leg Psykolog
Fördjupad kunskap i neuropsykologi (Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
  • neuropsykiatriska och neuropsykologiska utredningar, utbildning, handledning. Arbetar inom stat, kommun, landsting och privat verksamhet
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Neuropsykologi
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
  • utredning, utbildning, handledning
 • Anpassade skolformer
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Schematerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom