Ahlstrand Psykologtjänst AB drivs av Lisa Ahlstrand, psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker. Lisa har lång erfarenhet och bred kompetens. Hon är även certifierad coach och arbetar både som coach och chefscoach. 


Ahlstrand Psykologtjänst erbjuder flera olika psykologtjänster och riktar sig såväl till privatpersoner som till företag och organisationer. Exempel på uppdrag är:

 • Konsultationer, rådgivning och coachning  
 • Chefscoachning och chefshandledning (individuellt eller i grupp)
 • Kristerapi och samtalsstöd 
 • Psykoterapi och psykoanalys 
 • Stresshantering 
 • Handledning och konsultation till personal 
 • Konflikthantering
 • Andra uppdrag efter överenskommelse, till exempel psykologutredningar, föreläsningar och seminarier

Jag har många års erfarenhet som skolpsykolog och tar gärna emot dig som är skolledare, rektor eller biträdande rektor, för chefshandledning och chefscoaching.

Välkommen att kontakta mig per telefon för en konsultation! 
Besök gärna min hemsida för närmare information - www.ahlstrandpsykologtjanst.se.

KontaktLisa Ahlstrand
Telefon070-2961917
E-post lisa@ahlstrandpsykologtjanst.se
Hemsida www.ahlstrandpsykologtjanst.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8
113 61 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom