Psykologisk bedömning och behandling genom psykoterapi på relationell och affektfokuserad grund, och/eller dans- och rörelseterapi.
Privata psykoterapier, handleder och undervisar i psykologi, främst vid Umeå universitet och i Kriminalvårdens regi, men också i andra sammanhang.

KontaktElisabet Rosén
AdressBox 7052
907 02 Umeå
Telefon070-1591074
Mobil+46701591074
E-post er@danspsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Kungsgatan 91
903 30 Umeå
Län/kommun: Västerbottens län, Umeå
Utbildningar
Handledar och lärarutbildning i psykoterapi, Umeå universitet, 1,5år
Dans- och rörelseterapeututbildning
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Dansterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman