Jag har erfarenhet av att möta människor med olika typer av svårigheter. Ibland räcker några enstaka rådgivande samtal för att skapa perspektiv på en specifik livshändelse, ibland behövs en längre psykoterapeutisk kontakt. Jag tar emot både vuxna, ungdomar, barn/föräldrar och par. Hbt-kompetens.

Jag har ett integrativt arbetssätt med psykodynamisk grund och kognitiva inslag. Det innebär en betoning på relationers betydelse och att våra tidigare erfarenheter påverkar hur vi tar oss an och reagerar på nya situationer. Psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå. Genom att reflektera om sig själv i en trygg samarbetsrelation blir det möjligt att lära sig känna igen känslor och förstå deras innebörd och förändra tankar och beteenden. Behandlingen utformas från specifika behov i varje enskild kontakt.

Just nu pågående utbildning i EMDR, möjlighet finns därav till emdr-behandling till reducerat pris.

Erbjuder även:

• Handledning och konsultation till olika yrkesutövare inom vård, skola och
socialtjänst samt ledarskapsutveckling och chefskonsultationer.
• Barnpsykologisk utredning och utvecklingsbedömning, exempelvis på uppdrag
av socialtjänst eller skola.
• Föreläsningar och utbildningar (bland annat anknytningsteori,
utvecklingspsykologi, sexuell problematik).


Jag har avtal med flera försäkringsbolag för möjlighet till krissamtal.

Just nu finns möjlighet att delta i gruppbehandling för personer med erfarenhet av sexuella övergrepp / sexuell utsatthet. Gruppen kommer att starta under vårterminen -15. Välkommen att höra av dig för min information.

KontaktLisa Kron Sabel
AdressHögbergsgatan 66 C
188 54 Stockholm
Telefon0762138843
E-post psykologtjanst@lisakronsabel.se
Hemsida www.lisakronsabel.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Luntmakargatan/Tengergatan
103 68 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Barn- och Ungdomsdiagnostik, Erlicastiftelsen
(Längd: 1 år)
EMDR
Pågående utbildning i EMDR.
Psykologutbildningen Stockholms universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom