Jag har erfarenhet av att möta människor med olika typer av svårigheter. Ibland räcker några enstaka rådgivande samtal för att skapa perspektiv på en specifik livshändelse, ibland behövs en längre psykoterapeutisk kontakt. Jag tar emot både vuxna, ungdomar, barn/föräldrar och par. Hbt-kompetens.

Jag har ett integrativt arbetssätt med kompetens både inom psykodynamisk terpai och KBT. Utgångspunkten är relationers betydelse och att våra tidigare erfarenheter påverkar hur vi tar oss an och reagerar på nya situationer. Genom att reflektera om sig själv i en trygg samarbetsrelation blir det möjligt att lära sig känna igen känslor och förstå deras innebörd och förändra tankar och beteenden. Behandlingen utformas från specifika behov i varje enskild kontakt.

Erbjuder även:

• Handledning och konsultation till olika yrkesutövare inom vård, skola och
socialtjänst samt ledarskapsutveckling och chefskonsultationer.
• Barnpsykologisk utredning och utvecklingsbedömning, exempelvis på uppdrag
av socialtjänst eller skola.
• Föreläsningar och utbildningar (bland annat anknytningsteori,
utvecklingspsykologi, sexuell problematik).

Jag har avtal med flera försäkringsbolag för möjlighet till krissamtal.

KontaktLisa Kron Sabel
AdressHögbergsgatan 66 C
188 54 Stockholm
Telefon0762138843
E-post psykologtjanst@lisakronsabel.se
Hemsida www.lisakronsabel.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Långholmsgatan 20
117 33 Stockholm
Telefon: 0762138843
E-post: psykologtjanst@lisakronsabel.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Psykologutbildningen Stockholms universitet
(Längd: 5 år)
Barn- och Ungdomsdiagnostik, Erlicastiftelsen
(Längd: 1 år)
EMDR

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom