KontaktElisabeth Malder
Telefon0730-307 607
E-post elisabeth.malder@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Annedalsvägen 9
227 64 Lund
Län/kommun: Skåne län, Lund
Utbildningar
leg psykolog
(Längd: 5 år)
leg psykoterapeut med KBT-inriktning
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Psykoterapi
  • Kognitiv beteendeterapi