Jag är legitimerad psykolog, certifierad EMDR-terapeut (sedan år 2009) och certifierad handledare i EMDR. Min verksamhet, EMDR-mottagningen i Lund, är främst inriktad mot  traumabehandling med metoden EMDR. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med både barn och vuxna som har utvecklat posttraumatisk stress efter att ha varit med om olika typer av trauman, som t ex trafikolyckor, naturkatastrofer, mobbning, misshandel, rån, traumatiska förlossningar och sexuella övergrepp. Jag behandlar även komplex PTSD.

I min verksmahet erbjuder jag även handledning i EMDR till professionella, utbildning vad gäller PTSD och traumabehandling och konsultation och krishanteringstjänster till organsiationer och företag.

Jag arbetar även med Interpersonell terapi (IPT), en terapiform som är bevisat effektiv främst vid depression och där det finns en relationell koppling till depressionen samt då nedstämdheten är relaterat till livsförändringar, t ex såsom vid skilsmässor, sorg, förlossningsdepression, utmattningsdepression eller då man befinner sig i konflikt med en annan person. 

KontaktEmma Bergman
Adress Lund
Mobil0767851970
E-post emma.bergman@emdrmottagningen.se
Hemsida http://www.emdrmottagningen.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Skype
Hela landet
Telefon
Hela landet
EMDR-mottagningen, Winstrupsgatan 3
222 22 Lund
Telefon: 0767-851970
E-post: emma.bergman@emdrmottagningen.se
Län/kommun: Skåne län, Lund, Sweden
Språkkunskaper
 • English
  Jag tar emot engelsktalande klienter
Utbildningar
Interpersonell terapi (IPT)
Nivå A+B
Certifierad EMDR-terapeut
(Längd: 4 år)
Psykologprogrammet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Övergrepp
 • Kris/Katastrof
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
  • EMDR
 • EMDR
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kristerapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Trauman