Välkommen att ta kontakt med mig om du eftersöker psykoterapi i Malmö. Jag erbjuder både fysiska och digitala besök. 
KontaktEmma Ekdala
Adress Malmö
E-post kontakt@emmaekdala.se
Hemsida emmaekdala.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Amiralsgatan 20
Malmö
Län/kommun: Skåne län
Digitalt
Län/kommun: På distans (hela landet)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom