Att växa är att förstå och förändras

Jag arbetar på mottagning centralt i Uppsala med KBT och handledning. Jag ger KBT för enskilda och par. Vanliga svårigheter är nedstämdhet, utmattning, oro, obehag på arbetet eller i sociala kontakter, kris, självkänsla, stress, tvångstankar, specifika fobier för platser eller djur och svårigheter med sömn. KBT är en lämplig plattform även för existentiella frågor om livsmål, längtan och förlust.

Jag tar emot vuxna individer, och även gifta/särboende/sammanboende par för parterapi. En kontakt inleds med ett par bedömningssamtal, varpå man gemensamt tar ställning till om KBT är en bra metod för den sökande. KBTema har kännedom om vart man kan vända sig för att få annat slags hjälp.

Kort väntetid för bedömningssamtal inför KBT. F.n. kan landstingsavtal inte erbjudas.

Besök gärna mina hemsidor för information om väntetid och sessionstaxa:
www.kbtema.se
facebook.com/kbtuppsala

Jag tar även emot engelsk- och finsktalande klienter. (Cognitive behavioral therapy also in English. Kognitiivista käyttäytymisterapiaa myös suomeksi.)

KontaktErik Rautalinko
Adressc/o KBTema, Stationsgatan 28
753 40 Uppsala
Telefon0730367575
E-post erik@kbtema.se
Hemsida www.kbtema.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Psykologmottagning, Trädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon: 0730367575
E-post: erik@kbtema.se
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Weblänk (internet) KBT
Län/kommun: På distans (hela landet)
Språkkunskaper
 • English
 • Finnish
Utbildningar
Leg psykolog
Socialstyrelsen (Längd: 6 år)
Handledarutbildning i KBT
Stockholms universitet (Längd: 2 år)
Filosofie doktor
Uppsala universitet (Längd: 4 år)
Leg psykoterapeut
Socialstyrelsen (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Stöd vid uppsägning och utmattningsdepression
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Familj/Par
  • Parterapi, Relationsstödjande samtal vid kris
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Psykoterapi
  • Kognitiv beteendeterapi för vuxna, Parterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Kognitiv beteendeterapi för vuxna, Parterapi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom