Jag heter Eva A Jartelius och arbetar som privatpraktiserande psykolog på uppdrag av privatpersoner, vårdcentraler, försäkringsbolag, arbetsgivare o dyl. Jag erbjuder konsultation, rådgivning, bedömning och behandling vid besvär som t ex ångest, nedstämdhet och stress, konflikter och problem i arbetslivet, familjen, parrelationen och/eller i samband med graviditet och föräldraskap.
Mina tjänster riktar sig till enskilda individer i alla åldrar liksom till par, familjer och grupper och bygger på mångårig erfarenhet från primärvård, vuxenpsykiatri, BUP, spädbarnsverksamhet, BVC och MVC (barnavårds- och mödravårdscental).

KontaktEva A Jartelius
AdressMaria Skolgata 40 A
118 53
Telefon070-6581226
E-post e.jartelius@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Maria Skolgata 40
118 53 Stockholm
Telefon: 0706581226
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Språkkunskaper
 • English
 • Swedish
Utbildning
Psykologprogrammet Stockholms Universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Avvikande beteenden
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom