POSITIV PSYKOLOGI

Finns hinder på din stig?
Befria dig från oro och ångest, nedstämdhet, rädsla, minnesbilder som stör.
Ta kontroll över smärta, stress och sömnsvårigheter.
Låt grubblerierna tystna!

Återerövra glädje, lust, energi, vilja i ditt liv!
Hitta din ro, hitta din balans.

Samtal för personlig utveckling, hypnos-terapi, trauma-behandling
och kognitiv beteendeterapi, KBT.

Leg psykolog
Certifierad hypnos-terapeut
Certifierad EMDR-terapeut

KontaktEva Eriksson-Block
AdressVärtavägen 29
183 63 Täby
Telefon073 986 6174
E-post eva@psykologsamtal.se
Hemsida www.psykologsamtal.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Ny Hälsa, Reprovägen 12
183 77 Täby
Telefon: 073 986 6174
Län/kommun: Stockholms län, Täby, Sweden
Utbildningar
Certifierad EMDR-terapeut
trauma-behandling
Leg psykolog
psykodynamisk inriktning
Hypnosterapi
CHP, Centrum för Hypnos och Psykoterapi
Kognitiv Beteende-terapi KBT
specialistkurs för psykologer
Positiv Psykologi
specialistkurs för psykologer

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Även stresshantering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
  • Även sexologiska frågor
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Kris
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
  • EMDR
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Hypnosterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom