KontaktEva Frisk
AdressPilgränd 4
448 33 Floda
Mobil0739-845942
E-post ehfkonsult@evafrisk.se
Hemsida Www.evafrisk.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Järntorget 4
413 04 Göteborg
Telefon: 0739-845942
E-post: ehfkonsult@evafrisk.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Lerum, Sweden

jag är sedan 2000 privat praktiserande psykolog och psykoterapeut. Jag tar uppdrag som psykoterapi eller samtal med barn, ungdomar och vuxna. Tar också emot för familjesamtal.
Förutom enskilda kontakter erbjuder jag handledning, konsultation, utbildning och coachinguppdrag individuellt och i team.
Hemsida www.evafrisk.se,www.lpigbg.se

KontaktEva Frisk
AdressJärntorget 4
413 04 Göteborg
Mobil0739-845942
E-post ehfkonsult@evafrisk.se
Hemsida www.evafrisk.se,www.ehfkonsult.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Järntorget 4
413 04 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Utbildningar
Grundutbildning KBT
(Längd: < 0.5 år)
Handledarutbildning
Relationell Psykoterapi (Längd: 2 år)
Diplomutbildning i systemisk terapi och Konsultation
KCC London (Längd: 3 år)
Coachingutbildning
IHPU 2003 (Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Utför individuella insatser genom kontrakt med Företagshälsovård
 • Krishantering
  • Har avtal med försäkringsbolag avseende krishanteringsinsatser
 • Ledarutveckling
  • Egen arbetsledarerfarenhet (11 år)
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
  • Utvecklingsarbete inom offentlig förvaltning (11 år)
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
  • Barn och ungdomspsykiatri (11 år)
 • ADHD
  • Konsultationer i skola (11 år)
 • Adoption
  • Utfört adoptionsutredningar
 • Autism el. autismliknande problem
  • Erfarenhet från särskola
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
  • Psykolog inom barn och ungdomspsykiatri (11 år)
 • Barnterapi
  • psykolog BUP (11 år)
 • Habilitering/Rehabilitering
  • Erfarenhet av insatser i samband med överbelastningstillstånd
 • Handledning
  • Privatpraktiserande med handledningsuppdrag (9 år)
 • Kris
  • Möter dagligen människor med krisproblematik
 • Missbruk
  • handleder personal som arbetar med missbruksproblem
 • Relationsstörningar
  • Psykolog BUP (11 år)
 • Stress
  • privat avtal med företagshälsovård (6år)
 • Utvecklingsbedömningar
  • psykolog BUp och barnhälsovård (11 år)
 • Ätstörningar
  • Arbetat med ätstörningar både familjeterapi och individualterapi
 • Övergrepp
  • terapierfarenhet med barn och ungdomar utsatta för övergrepp
 • Familj/Par
  • Familje och parterapierfarenhet offentlig och privat
 • Adoption
 • Familjerådgivning
  • Ger familj och föräldrarstöd
 • Familjeterapi
  • Psykolog BUP (11 år)
 • Kris
  • Erfarenhet av krisbearbetning inom olika områden
 • Parterapi
  • Erbjuder samtal för par i kris eller andra relationssvårigheter
 • Stöd i föräldrarollen
  • Barnhälsovårdspsykolog samt handledare för personal inom barnhälsovård
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
  • I egenskap av barnhälsovårdspsykolog samt skolpsykolog arbetat med uppgifter inom förskola och grundskola
 • Grundskola
  • Erfarenhet som skolpsykolog inom grundskola och särskola
 • Gymnasium
  • Insatser som skolpsykolog och konsultation inom gymnasieskolan
 • Handledning/Konsultation
  • Handledare för grundskolelärare
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
  • Utvecklingsdagar för rektorer inom grundskolan
 • Särskilt stöd
  • Utvecklingsarbete med resursteam i skolan
 • Särskola
  • Omsorgspsykolog (10 år)med verksamhet inom särskolans samtliga stadier
 • Utredningar
  • Har erfarenhet och kompetens att utföra psykologiska utredningar på barn och ungdomar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • Krisstöd till anhöriga i samband med personliga trauman
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Stöd i samband med katastrofer
 • Kristerapi
  • har avtal med Försäkringsbolag om kristerapi
 • Psykoterapi
  • Har legitimation som psykolog och psykoterapeut. Erbjuder psykoterapi inom ramen för privat verksamhet.
 • Barnterapi
  • Är medlem i styrelsen för barn-och ungdomspsykoterapeuter i västra Sverige
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
  • Erfarenhet av systemiskt inriktad familjeterapi under åren inom barn- och ungdomspaykiatrin. bedriver nu familjeterapi inom ramen för min privata mottagning
 • Kognitiv beteendeterapi
  • har grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi KBT
 • Kognitiv psykoterapi
  • Erbjuder kognitivt inriktad terapi
 • Kristerapi
  • är ansluten till försäkringsbolag som erbjuder krissamtal och kristerapi
 • Parterapi
  • Träffar regelbundet par i samtal
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Psykoterapeut sedan 1988
 • Psykoterapihandledning
  • Handledarutbildning från SAPU Stockholms Akademi för psykoterapiutbildning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
  • Krissamtal i samband med brott
 • Förövare
  • Psykolog BUP , arbetat med unga förövare
 • Handledning
  • Verkat som handledare inom kriminalvård
 • Kriminalvårdspykologi
  • Handledare inom Rättsmedicinalverket
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
  • Har inom offentlig och privat verksamhet arbetat med övergreppsproblematik
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Legitimerad psykoterapeut 1988
 • Fobier
  • Arbetat med fobiska tillstånd av olika slag med barn, unga och vuxna
 • Graviditet och förlossning
  • Erfarenhet av arbete inom mödrahälsovård
 • Handikapp
  • handleder personal inom habilitering och social service
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
  • Handledare vuxenpsyk (5 år)
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
  • Arbetar med personer med överbelastningssymtom. har kontrakt med företagshälsovårdsedan 5 år
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Har avtal med företagshälsovård.Utbildad i coachingtekniker individuellt och i team.
 • Ångestsyndrom
  • Erfarenhet av kognitiv psykoterapi vid specifika tillstånd