Jag arbetar sen mer än 20 år privat med psykoanalys och psykoterapi. Har många år även varit verksam som psykolog inom vuxenpsykiatri samt inom skola och barnomsorg. Jag handleder och har en del undervisning bl.a. om tonårsproblematik.
Jag tar gärna emot för konsultation för att se vilken typ av insats som kan vara till hjälp.

KontaktEva Gordon
AdressRödabergsgatan 8,nb
113 33 Stockholm
Mobil0768988363
E-post gordoneva55@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Rödabergsgatan 8,nb
113 33 Stockholm
Telefon: 08348028
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Handledarutbildning
(Längd: 2 år)
leg.psykolog
(Längd: 5 år)
psykoanalytiker
IPA-ansluten, medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen (Längd: 5 år)
påbyggnadsutbildning som barn-och ungdomsanalytiker
Barn-och ungdomsanalytiker inom IPA (Längd: 4 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • arbetar med personer utsatta för olika former av övergrepp
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom
Legitimation leg. Psykolog