Eva Hedenstedt är leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi. Eva har lång erfarenhet av arbete i både psykiatri och företagshälsovård. Hon är utbildad i både kognitiv beteendeterapi och i psykodynamisk terapi och arbetar oftast med KBT-metoder, vilket är hennes specialistkompetens.
För ytterligare information besök www.wisemind.se , under "Psykoterapi och handledning

KontaktEva Hedenstedt
AdressFörmansvägen 17
117 59 Stockholm
Telefon070-2652575
E-post eva@wisemind.se
Hemsida www.wisemind.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
St Paulsgatan 33 B
118 48 Stockholm
Telefon: 08-685 6050
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Utbildningar
Affektfokuserad korttidspsykoterapi, motsvarande 15 högskolepoäng, SAPU Stockholm
Compassion focused therapy, 3-7 januari 2011.
Inlärningspsykologi och beteendeterapi, 15 högskolepoäng 2007
Integrating Imagery into Cognitive Therapy: Some New Horizons 2-5 juli 2012
Interpersonell psykoterapi – IPT, 5-9 juli 2010,
KBT och livsstilsförändring vid stressrelaterad ohälsa, 15-18 september 2011
KBT vid posttraumatisk stress, 29 juni-4 juli 2008
Kronisk PTSD och dissociativa störningar, Ellert Nijenhuis, 2010-2011, 8 heldagar
Mindfulness Based Approaches: Research, Training and Clinical Practice 13-17 augusti 2004 Jon Kabat Zinn, Ruth Baer & Mark Williams
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), 25-31augusti 2009
Prolonged Exposure, Treatment for Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), 16-19 april 2012
Short Term Dynamic Psychotherapy - STDP, 1-3 juli 2010

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
  • Kris/Katastrof
  • Psykoterapi
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi