Efter psykologexamen har jag arbetat med psykiatri, arbetslivsinriktad rehabilitering, smärtpsykologi, personlighetsutredningar och neuropsykologi. Jag har arbetat i 30 år som psykolog.
Psykoterapeutexamen vid Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning(SAPU) där inriktningen fokuseras på brittisk objektrelationspsykologi, modern självpsykologi, anknytningsteori samt affektteori. Jag har arbetat som psykoterapeut i 18 år.
Förutom samtal och psykoterapi anlitas jag också för att skriva adoptionsintyg inför förestående adoption.Arbetar både i Umeå och i Stockholm.
Hemsida : www.evaholmlundpsykolog.se

KontaktEva Heikkilä Holmlund
AdressRådhuseplanaden 7 A
903 28 Umeå
Mobil070-6558380
E-post eva.heikkila@bredband.net
Hemsida www.evaholmlundpsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Rådhusesplanaden 7A
903 28 Umeå
Telefon: 070 - 655 83 80
Län/kommun: Västerbottens län, Umeå, Sweden
På distans
Skype, FaceTime och telefon
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Sexologi 20p
(Längd: 1 år)
Psykoterapi med adopterade
(Längd: 3 år)
Psykologexamen
(Längd: 5 år)
EMDR
(Längd: 3 år)
Psykoterapeutexamen
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Arbetat 25 år inom området
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
  • Arbetat 25 år inom området
 • Adoption
  • Jag är behjälplig för par som är i adoptionsprocessen, gör de kliniska tester som givarländerna kräver samt skriver adoptionsintyg.
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
  • Arbetat 25 år inom området
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Arbetat 26 år inom området
 • Bildterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Arbetat 25 år inom området
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Arbetat 25 år inom området
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom