* Stor erfarenhet av kris/ trauman/ psykisk ohälsa i perioden runt graviditet, födande, nyföddhetsperiod genom flerårigt arbete på &nbsp;neonatalvårdsavdelningar, förlossningsklinik, BB, BVC och Mödravårdsmottagningar.&nbsp;<div>* Erfarenhet av att stödja familjer med svårt sjuka barn genom flerårigt arbete på barnsjukhus.
<div>* Fördjupad kunskap i bedömning och diagnostik av små och späda barn.&nbsp;
<div>* Fördjupad kunskap i bedömning av anknytningsmönster, fr a hos föräldrar. &nbsp;
<div>* Är legitimerad barn- och ungdomspsykoterapeut
<div>* Anlitad som föreläsare för vårdpersonal inom områden ovan, samt för föräldrar.
<div>* Kommer till hösten 2016 starta gruppverksamhet för personer med upplevelser av kris och trauma i samband med födandet, &nbsp; &nbsp;personer med "förlossningsdepression", föräldrar till&nbsp;<span style="line-height: 1.42857; background-color: transparent;">för tidigt födda barn.&nbsp;</span>
<div>* Kommer påbörja utbildning i klinisk sexologi 2016, vilket innebär ökade möjligheter att stödja individer och par med sexuell &nbsp;problematik.&nbsp;
<div>
KontaktEva Lyberg
AdressUtövägen13
132 30 Saltsjö-Boo
Telefon0739381171
Mobil0739381171
E-post eva.lyberg@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Hälsingehöjden 1-3
113 31 Stockholm
Telefon: 0739 381171
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • Barn- och ungdomspsykoterapeut
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
  • Bedömningar av små barn med socialt avvikande beteende
 • Barnterapi
  • Legitimerad barn- och ungdomspsykoterapeut
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
  • Främst inriktad mot späd- och småbarn med relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Graviditet och förlossning
  • Erfarenhet av arbete på förlossningsklinik (BB Sophia)
 • Kris
  • Framför allt i samband med graviditet, födande och samt vid sjukdomstillstånd hos barn
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
  • Under utbildning i klinisk sexologi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
  • Särskilt inriktad på kris och trauma som uppstår vid tiden runt graviditet, födande och spädbarnsperiod samt i familjer med svårt sjuka barn.
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Legitimerad barn- och ungdomspsykoterapeut. Arbetar även med vuxna med lättare psykiatrisk problematik o/e relationsproblematik.
 • Barnterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
  • Under utbildning i Klinisk Sexologi läsåret 16/17
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
  • Särskilt inriktad på trauman i perioden runt gravidet, födande, nyföddhetsperiod.
 • Ångestsyndrom