Mångårig klinisk erfarenhet som privatpraktiserande samt inom vuxenpsykiatri, barn-och ungdomspsykiatri, skolhälsovård, företagshälsovård samt somatisk sjukvård.
Bred erfarenhet av handledning och utbildning.

KontaktEva Löwstedt
AdressEngelbrektsgatan 34 A
411 37 Göteborg
Telefon031-201017
Mobil0706 951017
E-post info@lowstedt.se
Hemsida www.kliniskpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Engelbrektsgatan 34 A
411 37 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Norrbackagatan 8, 4 tr
113 41 Stockholm
Telefon: 0706951017
E-post: eva@lowstedt.se
Län/kommun: Stockholms länSweden
Språkkunskaper
 • English
 • Swedish
Utbildningar
Psykoanalytiker
(Längd: 6 år)
Psykolog
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • EMDR
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom
KontaktEva Löwstedt
AdressEngelbrektsgatan 34 A
411 37 Göteborg
Telefon031 201017
Mobil0706 951017
E-post info@lowstedt.se
Hemsida www.kliniskpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Engelbrektsgatan 34 A
411 37 Göteborg
Telefon: 031-201017
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Norrbackagatan 8, 4 tr
113 41 Stockholm
Telefon: 0706-951017
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Swedish
Utbildningar
Psykoanalytiker
(Längd: 6 år)
Psykolog
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom