Jag ber att få hänvisa till min hemsida www.evamorberg.se.

KontaktEva Morberg Eek
AdressHållgatan 4
724 61 Västerås
Telefon073-589 48 34
E-post eva.morberg@comhem.se
Hemsida www.evamorberg.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Hållgatan 4
724 61 Västerås
Telefon: 021-419123
E-post: eva.morberg@comhem.se
Län/kommun: Västmanlands län, Västerås, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
kompl kbt-utbildning
psykologexamen
Steg-II utbildning i integrativ psykoterpi
utbildning i psykosomatisk medicin

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa