Jag arbetar som psykolog och psykoterapeut med inriktning även mot barn, ungdomar, unga vuxna och deras anhöriga. Jag arbetar bl a med Ericamaterialet och gärna med små barn. Jag har utbildning i processinriktad handledning på psykodynamisk grund och kan därmed erbjuda kvalificerad handledning/konsultationer. Jag har erfarenhet från både vuxen och barnverksamheter och har jobbat som psykolog sedan 1984. Numera har jag min huvudsakliga sysselsättning på Vårdcentraler (även BVC) i Halmstad. Jag har privat mottagning på lördagar och i viss mån kvällstid. Du når mig säkrast per telefon 0733 947 983 vardagar kl 11-13 och 19-1930. Välkommen!

KontaktEva Nilsson
AdressKlammerdammsgatan 4B
302 42 Halmstad
Telefon035-134144
Mobil073-3947983
E-post eva.b.nilsson@lthalland.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
CO Sankt Lukas Strandgatan 20
Halmstad
Telefon: 0733947983
Län/kommun: Hallands län, Halmstad
CO Sankt Lukas Strandgatan 20
Halmstad
Telefon: 0733947983
Län/kommun: Hallands län, Halmstad
Utbildningar
Jag går processinriktad handledarutbildning på psykodynamisk grund
(Längd: 2 år)
Leg psykolog
Psykologexamen (Längd: > 6 år)
Leg psykoterapeut med inriktning mot barn och ungdomar på psykoanalytisk grund
Statlig psykoterapiutbildning 60 poäng (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
  • Fackligt arbete sedan 1997
 • Krishantering
  • Vuxenpsyk/BUP/Omsorgsverksamhet sedan 1980-talet
 • Utveckling av individen
  • Skola/Vuxenpsyk/BUP sedan 1984
 • Barn/Ungdom
  • BUP 5år
 • Barnpsykologiska utredningar
  • Skola/BUP sedan 1984
 • Barnterapi
  • BUP 6 år
 • Flyktingproblematik
  • BUP (4 år)
 • Habilitering/Rehabilitering
  • Omsorgsverksamhet sedan slutet på 70-talet
 • Handledning
  • Fr o m 2005
 • Kris
  • Vuxenpsyk/BUP/omsorgsverksamhet sedan 1985
 • Neuropsykologi
  • Psykogeriatrik/Nyhjärnskadade vuxna (2 år)
 • Relationsstörningar
  • Vuxenpsyk/BUP sedan 1994
 • Stress
  • Vuxenpsyk/BUP (11 år)
 • Utvecklingsbedömningar
  • Skola/BUP sedan 1984
 • Övergrepp
  • Vuxenpsyk/BUP (11 år)
 • Familj/Par
  • BUP sedan 1999
 • Familjeterapi
  • BUP sedan 1999
 • Graviditet och förlossning
  • Sedan 2004, även 1986/87
 • Kris
  • Vuxenpsyk/BUP sedan 1987
 • Parterapi
  • Sedan 2004
 • Stöd i föräldrarollen
  • Skola/BUP/Omsorgseverksamhet sedan 1980-talet
 • Förskola/Skola
  • Sedan 1984
 • Arbetsmiljö
  • Facklig verksamhet sedan 1997
 • Förskola
  • Skolpsykolog sedan 1984
 • Grundskola
  • Skolpsykolog sedan 1984
 • Gymnasium
  • BUP/Vuxenpsyk sedan 1987
 • Handledning/Konsultation
  • Skola/BUP sedan 1984
 • Krisarbete
  • Vuxenpsyk/BUP sedan 1984
 • Särskilt stöd
  • Skola/BUP sedan 1984
 • Särskola
  • Omsorgsverksamhet sedan 1980-talet
 • Utredningar
  • Skola/Vuxenpsyk/BUP sedan 1984
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • Vuxenpsyk/BUP/Omsorgsverksamhet sedan 1980-talet
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
  • Vuxenpsyk/BUP sedan 1987
 • Psykoterapi
  • Sedan 2002 leg psykoterapeut, handledarutbildning fr 2005
 • Barnterapi
  • BUP sedan 1998
 • EMDR
  • Sedan 1998
 • Familjeterapi
  • BUP sedan 1999
 • Kristerapi
  • Vuxenpsyk/BUP/Omsorgsverksamhet sedan 1980-talet
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Vuxenpsyk/BUP sedan 1987
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Vuxenpsyk/BUP sedan 1987
 • Psykoterapihandledning
  • Fr 2005
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
  • Vuxenpsyk/BUP sedan 1987
 • Handledning
 • Personlighetsstörningar
  • Vuxenpsyk sedan 1987
 • Sexuella övergrepp
  • Vuxenpsyk/BUP sedan 1987
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Vuxenpsyk/BUP sedan 1987
 • Fobier
  • Vuxenpsyk/BUP sedan 1987
 • Graviditet och förlossning
  • Sedan 1986, men främst från 2004
 • Handikapp
  • Omsorgsverksamhet sedan 1980-talet
 • Invandrare/Flykting
  • BUP sedan 1999
 • Neuropsykologi
  • Hjärnskaderehab/Geriatrik/Omsorgsverksamhet (11 år)
 • Personlighetsstörningar
  • Vuxenpsyk sedan 1987
 • Psykiska störningar
  • BUP/Vuxenpsyk sedan 1987
 • Psykosomatik
  • Skola/BUP/Vuxenpsyk sedan 1984
 • Rehabilitering
  • Vuxenpsyk sedan 1987
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Skola/BUP/Vuxenpsyk sedan 1984
 • Åldrande
  • Geriatrik (2 år)
 • Ångestsyndrom
  • Vuxenpsyk/BUP sedan 1987