Jag är leg.psykolog och leg.psykoterapeut. Jag har också psykoanalytikerutbildning och har en lång erfarenhet av korttidsterapi, långtidsterapi och kristerapi; individuell- och parterapi.
Jag arbetar även med Mindfulness/Medveten närvaro teknik.

Språkkompetens Polska, Engelska, Ryska

KontaktEwa Raj
AdressSödermannagatan 62
116 65 Stockholm
Telefon070 776 98 82
Mobil070-7769882
E-post ewarj4170@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Södermannagatan 62
116 67 Stockholm
E-post: ewarj4170@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Polish
Utbildningar
Psykoterapiutbildning
Karolinska Institutet (Längd: 3 år)
Psykoanalytisk
Spaf (Längd: 5 år)
Psykologutbildning/legitimation Psykoterapiutbildning/legitimation
Psykoanalytikerutbildning
Mindfulness/Medveten närvaro
Stockholms Universitet<br>Karolinska Institutet<br>Svenska Psykoanalytiska Sällskapet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
  • (10år)
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
  • olyckor, förluster, dödsfall
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kristerapi
  • vid olika förluster, dödsfall, sjukdomar
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • (12 år)även psykoanalys
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • (20 år)
 • Psykoterapihandledning
  • (3 år)
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
  • borderline, narcissistiska störningar
 • Sexuella övergrepp
  • unga vuxna och vuxna
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
  • synskadade (10 år)
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
  • ej heroinmissbruk
 • Personlighetsstörningar
  • borderline, narcissistiska störningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
  • synskadade
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
  • utmattningsdepression,utbrändhet
 • Tortyroffer
 • Trauman
  • vid olika förluster, nu eller tidigare i livet och andra traumatiska upplevelser
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom
  • panikångest, sociofobi; i förening med depression