Eva Skog, leg. psykolog, med 13 års erfarenhet som skolpsykolog, 9 års arbete med flyktingar, ensamstående och familjer, arbete på akut- och korttidshem för LVU-ade barn. KBT-inriktning på psykologprogrammet i Uppsala. Utbildad i COPE, föräldrautbildning av prof. i psykologi Charles
Cunningham, ett program som kan användas i familjer, med föräldra-grupper och med personalgrupper. De senaste 3 åren utredningar på skolor och behandlingshem, familjehandledning för föräldrar på socialförvaltningar. På skolor, behandlingshem, landsting, vårdcentraler kan jag erbjuda utredningar, handledning, familjehandledning. Har även utbildning i Familjenätverk som tjänsteman, M, ACT, ÖPP och VVV.

KontaktEva Skog
AdressSandtorpsvägen 5, lgh 1102
753 34 Uppsala
Telefon0734-11 71 72
Mobil0734-117172
E-post eva@skog.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Sandgropsgatan 5
753 34 Uppsala
Telefon: 0734-11 71 72
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • French
 • German
 • Spanish; Castilian
Utbildning
Leg. psykolog, Fil.Kand:
Leg. psykolog 16/7-1992, Fil Kand: Sociologi 40 p, Etnografi 40 p, Pedagogik 20 p och Statskunskap 20 p (Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD/DAMP
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom