Lång erfarenhet av psykoterapi och handledning på egen mottagning.
Arbetat mycket med traumaskador och krisarbete i samband därmed, t.ex med skador av rån, olyckor, övergrepp, tortyr och krigsskador. EMDR.
Arbetar även med kortare insatser, t ex 4 problemorienterande, reflekterande samtal.
Erfarenhet att arbeta med ungdomar och unga vuxna.
Är också intresserad av att föreläsa, utbilda och handleda , något som jag också gjort en hel del inom flyktingområdet och traumaområdet.
KontaktEva-Maria Lindström
AdressRundelsgränd 2 A
753 12 Uppsala
Telefon018-692120
E-post eva-maria.lindstrom@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Rundelsgränd 2 A
753 12 Uppsala
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Spanish; Castilian
Utbildningar
EMDR, steg I och II, certifierad EMDR-terapeut., handledarkompetens i EMDR
-99-2008 , olika kurser och olika längd (Längd: 1 år)
gruppterapeututbildning
-76-79, gestaltterapeutisk, humanistisk, psykodynamisk (Längd: 4 år)
förlossningspedagogutbildning
-78-79 (Längd: 1 år)
familjeterapikurser
-76-77 (Längd: 1 år)
psykoterapiutbildning
-88-90 (Längd: 2 år)
handledar- och lärarutbildning
-93-95 (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • (4 år)
 • Krishantering
  • (20 år)
 • Ledarutveckling
  • (2 år)
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
  • parsamtal (1 år)
 • Graviditet och förlossning
  • förlossningspedagog (7 år)
 • Kris
  • 20 år)
 • Parterapi
 • Förskola/Skola
  • (11 år)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • insatser på 4-6 samtal 6 år)
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
  • 20 år
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • brottsoffer (4 år)
 • Brottsoffer
  • 10 år
 • Handledning
  • 22 år)
 • Sexuella övergrepp
  • (20 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • (11 år)
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
  • 23 år)
 • Psykiska störningar
  • (24 år)
 • Smärta
  • (1 år)
 • Stressrelaterad ohälsa
  • utbrändhet, överbelastning (6 år)
 • Tortyroffer
  • (23 år)