Hej!

Är legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapiutbildning i både psykodynamisk psykoterapi och KBT. Har utöver det studerat existentiell filosofi och existentiell psykologi, och utbildar mig terapeutiskt inom det.

Vårt mående och vårt sätt att vara i livet påverkas av många saker. Vår personliga historia och nära relationer har bidragit till att forma vår självbild. Samhällets normer, krav och förväntningar utövar sitt tryck på oss. Livets oundvikligheter så som förändring, separation, kroppen, kravet att göra val, medmänniskor och döden, är sådant vi alla måste förhålla oss till.

Alla dessa saker påverkar oss och utgör begränsningar för oss på olika sätt. Vissa av dessa saker kan vi förändra helt, vissa kan vi påverka till viss del och andra är oföränderliga. Att sortera i vad som är vad och synliggöra vilka möjligheter som finns innebär inte att allt lidande upphör, men det är grunden för mer medvetet och handlande. I slutändan är ett viktigt syfte med samtalen att stärka människans förmåga att påverka sitt liv medvetet.

Just nu erbjuder jag tidsbegränsad psykoterapi vilket innebär en veckovis kontakt på totalt 10-12 gånger med två uppföljningstillfällen en tid efter att kontakten upphört.

Maila gärna om du är nyfiken och vill veta mer.

KontaktFeliks Wallenrodhe
E-post feliks@cirkel.se
Hemsida www.cirkel.se
Legitimation leg. Psykolog
Utbildningar
Det existentiella samtalet
(Längd: 0.5 år)
Psykologprogrammet
Grundläggande psykoterapiutbildning inom både psykodynamisk terapi och KBT. (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Barn/Ungdom
  • Kris/Katastrof
  • Psykoterapi
  • Existentialistisk psykoterapi
  • Kognitiv beteendeterapi
  • Kognitiv psykoterapi
  • Kristerapi
  • Psykodynamisk psykoterapi
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi