Född i Falun -52.Leg Psykolog 1982.Bildterapeut 1994. Leg Psykoterapeut 2005 .KBT-utbildning 2011. Jagstrukturerande psykoterapi 2012.Specialinriktning Bildpsykoterapi. Arbetat som Arbetspsykolog inom AMI och AMI-s
Skolpsykolog i Ånge Kommun
Vuxenpsykiatri och Barn-och ungdomspsyk.på Sundsvalls Sjukhus.Primärvård Jämtland läns Landsting
Privat verksamhet sedan 1989 på deltid.Se vidare på www.psykologmottagningen.com

KontaktFrancesca Mazza-Mikaelsson
AdressSillre Norra 336
841 97 ERIKSLUND
Telefon070-3893236
E-post mazza.mikaelsson.francesca@gmail.com
Hemsida www.psykologmottagningen.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Åkersviksgatan 9A
852 37 SUNDSVALL
Län/kommun: Västernorrlands län, Sundsvall, Sweden
Sillre Kapell, Sillre Norra
841 97 ERIKSLUND
Län/kommun: Västernorrlands län, Ånge, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Bildterapeut
Almametoden (Längd: 2 år)
Jagstrukturerande psykoterapi
(Längd: 1 år)
Kognitiv beteendeterapi
(Längd: 1 år)
Leg Psykolog
Klinisk inom barn och vuxen, arbetspsykologi samt skola (Längd: 5 år)
Leg Psykoterapeut
Kreativa behandlingsmetoder (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Bildterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom