Jag är psykolog, yrkesverksam i Malmö. Jag arbetar eklektiskt, vilket innebär att jag använder olika metoder, på ett integrerat och individanpassat sätt. Jag bedriver psykoterapi med såväl individer som par och familj. Välkommen att höra av dig till mig via telefon eller mail för att diskutera dina önskemål och behov.

I'm a psychologist, working in Malmö. I work eclectically, which means I use different methods, in an integrated and personalized way. I conduct psychotherapy with individuals as well as couples and families. You are welcome to contact me by phone or email to discuss your wishes and needs.
KontaktFredric Malmros
AdressLilla Varvsgatan 14
211 15 Malmö
Telefon0734-403341
Mobil0734-403341
E-post fredric@fredricmalmros.se
Hemsida www.fredricmalmros.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Lilla Varvsgatan 14
211 15 Malmö
Telefon: 0734-403341
E-post: fredric@fredricmalmros.se
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Språkkunskaper
 • Danish
 • English
 • Norwegian
Utbildning
Psykologprogrammet
Lunds universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD/DAMP
 • Autism el. autismliknande problem
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Utredningar
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom
KontaktFredric Malmros
AdressLilla Varvsgatan 14
211 15 Malmö
Telefon010 40 50 613
Mobil0734-403341
E-post info@spotstress.se
Hemsida www.spotstress.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Psykologprogrammet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa