Jag har min privatmottagning på deltid, tidigare har jag arbetat 18 år som psykolog/ psykoterapeut/ handledare inom landstinget Kronoberg.

Jag har leg som psykoterapeut och handledare på psykodynamisk grund, och är specialist inom klinisk psykologi. Har lång - 15 års - erfarenhet av missbruksbehandling enligt 12-stegsmodellen, samt specialistutbildning i arbete med psykospsykoterapi.

Är även godkänd handledare av socionomförbundet, och har under många år varit ledare för Balintgrupper för distriktsläkare inom Region Kronoberg, samt anlitad handledare av Attendo och socialtjänsten i Växjö, Alvesta, Karlskrona och Kristianstad. 

KontaktGabor Barath
Adressc/o Växjö Psykologbyrå, Storgatan 14
352 44 VÄXJÖ
Telefon0702-264695
Mobil0702-264695
E-post gabor.barath@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Växjö Psykologbyrå, Storgatan 14
352 31 Växjö
Telefon: 0702264695
E-post: gabor.barath@telia.com
Län/kommun: Kronobergs län, Växjö, Sweden
Språkkunskaper
 • Hungarian
Utbildningar
Handledare
(Längd: 2 år)
Leg psykoterapeut
(Längd: 3 år)
Utbildning i psykospsykoterapi, 30p
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Utveckling av individen
  • Handledare för Balintgrupper för distriktläkare inom landstinget.
 • Barn/Ungdom
 • Missbruk
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Missbruk
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom