Jag har min privatmottagning på heltid, tidigare har jag arbetat 18 år som psykolog/ psykoterapeut/ handledare inom landstinget Kronoberg.

Jag har leg som psykoterapeut och handledare på psykodynamisk grund, och är specialist inom klinisk psykologi. Har lång - 15 års - erfarenhet av missbruksbehandling enligt 12-stegsmodellen, samt specialistutbildning i arbete med psykospsykoterapi.

Är även godkänd handledare av socionomförbundet, och har under många år varit ledare för Balintgrupper för distriktsläkare inom landstinget Kronoberg, samt anlitad handledare av olika Socialtjänster.

KontaktGabor Barath
Adressc/o Psykoterapicentrum, Norrgatan 17
352 31 Växjö
Telefon0702 - 26 46 95
Mobil0702-264695
E-post gabor.barath@vaxjopsykoterapicentrum.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Norrgatan 17
352 31 Växjö
Län/kommun: Kronobergs län, Växjö, Sweden
Språkkunskaper
 • Hungarian
Utbildningar
Handledare
(Längd: 2 år)
Leg psykoterapeut
(Längd: 3 år)
Utbildning i psykospsykoterapi, 30p
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Utveckling av individen
  • Handledare för Balintgrupper för distriktläkare inom landstinget.
 • Barn/Ungdom
 • Missbruk
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Missbruk
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom