Jag är legitimerad psykolog sedan 2006, med inriktning KBT. Utöver KBT har jag inspirerats av och fördjupat mig, både i forskning och upplevelsebaserat, inom ett antal olika områden: - Compassionfokuserad terapi och medkänsla inför andra och sig själv. - Positiv psykologi, dvs vetenskapen om vad som fungerar och leder till välbefinnande. - Mindfulness och meditation, utifrån principer från buddhistisk Vipassana-tradition. - Sömn! Jag har ett specialintresse kring hur sömnens så otroligt vitala funktion kan stabiliseras och upprätthållas. - Utveckling av ledare, grupp och organisation.  Ledord: Uppriktighet, genuinitet. Sanning, vetskap. Nyans, komplexitet. Acceptans, mod. Medkänsla, mänsklighet. Jag erbjuder stödsamtal, samtalsterapi, handledning, coaching och konsultationer för individer, grupper och organisationer.  Mottagning i lugna, trivsamma lokaler centralt i Örebro.  
Läs mer på www.richertpsykologi.se

KontaktGabriel Richert
AdressOlaigatan 21
703 61 Örebro
Telefon0708-111172
Mobil0708-111172
E-post gabriel@richertpsykologi.se
Hemsida http://www.richertpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Olaigatan 21
703 61 Örebro
Telefon: 0708-111172
E-post: gabriel@richertpsykologi.se
Län/kommun: Örebro län, Örebro, Sweden
Språkkunskaper
 • English
  Uppvuxen tvåspråkigt, delvis i Kanada.
Utbildningar
Testutbildningar, certifieringar
Certifierad användare av FARAX, GDQ Group Development Questionnaire. STP-certifierad testanvändare.
Systemcentrerad praktik
Systems-Centered Theory & Research Institute (SCTRI). > 50 heldagars utbildning över sex års tid. (Längd: 6 år)
Specialistkurs i compassionfokuserad terapi
Kursledare Sofia Viotti. Åtta heldagar under ett års tid. (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom