Jag är medlem i Sveriges Kliniska Psykologers Förening och legitimerad psykolog utbildad inom psykodynamisk terapi vid Göteborgs Universitet. Jag har har därefter vidareutbildat mig inom flera evidensbaserade terapimetoder såsom KBT och IPT och MBSR (Mindfulnessbased stress reduction).

Jag har arbetslivserfarenheter från både primärvård och företagshälsa samt Kris- och trauma.

Jag är även utbildad av IHPU Psykologiutbildarna i Psykologisk coaching och medlem i yrkesföreningarna Coachande Psykologer och Arbetslivets psykologer.

Välkommen att besöka min hemsida: www.gabrielajones.se

KontaktGabriela Jones
AdressNorra Allégatan 1
413 01 Göteborg
E-post post@gabrielajones.se
Hemsida www.gabrielajones.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Psykologbyrån Norra Allégatan 1
413 01 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
IPT (Interpersonell Psykoterapi), Mindmatter
KBT för psykodynamiker, Interagera Psykologi
KBT för vuxenliv och åldrande, Göteborgs Universitet
MBSR (mindfulness stressreduction), Mindfulness akademin
MI
Psykologisk coaching, IHPU
Psykologprogrammet, Göteborgs Universitet

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Arbetsliverfarenhet från Företagshälsa
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
  • Jag arbetar med korttidsterapi och längre terapier. Är utbildad inom IPT (Interpersonell Psykoterapi), KBT, PDT och MI.
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom