KontaktGabriella Svanberg
AdressRiddargatan 70
114 57 Stockholm
Telefon070-6225554
E-post gabriella.svanberg@gmail.com
Hemsida http://www.gabriellasvanberg.se/
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Riddargatan 70
114 57 Stockholm
Telefon: 070-6225554
E-post: gabriella.svanberg@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Mindfulness instruktör
(Längd: > 6 år)
ACT instruktör
(Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Handledning
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykologisk profilering
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Idrottspsykologi
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom
KontaktGabriella Svanberg
E-post gabriella.svanberg@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog