Jag har lång och bred erfarenhet av många olika verksamhetsområden. Skol-och utvecklingspsykologi med åtskilliga psykologutredningar, kris- och traumabearbetning med EMDR, psykosomatik, stress och rehabilitering bl.a. i specialklinik o företagshälsovård, handledning för ledare, arbetsgrupp, utbildningar bl.a. stress, kris- och konflikt, hot o våld samt psykoterapi för enskild eller par. Jag har ett för uppdragen mycket användbart helhetsperspektiv tack vare min omfattande erfarenhet som yrkesverksam sedan 1971. KBT kompetens. www.lindstrompersonalkraft.se

KontaktGerd Lindström
AdressRönäsudd 30
770 71 Stjärnsund
Telefon0225-80128
Mobil0705-471215
E-post gerd@lindstrompersonalkraft.se
Hemsida www.lindstrompersonalkraft.se,www.skypeterapi.com
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Pedagogisk psykologi
Besöksadress
Kompanivägen 13 , 2tr
791 40 Falun
Telefon: 070-5471215
Län/kommun: Dalarnas län, Falun, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
EMDR terapeut 2005
behandlat ca 100 patienter apr 2013 (Längd: < 0.5 år)
Gruppsykologi för arbetsgrupper
(Längd: < 0.5 år)
KBT
Mindmatter's utbildning för erfarna psykologer (Längd: 1 år)
Handledarutbildning
10 p (Längd: 1 år)
Master's of Art Gestaltpsykoterapi 2001
denna kvalificerade utb tyvärr ej legitmationsrätt (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Har i flera år arbetat på Företagshälsovård
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Medverkat i utredning och åtgärdsplanering dels inom FHV o Enheten för psykosomatisk medicin
 • Krishantering
  • Funnit EMDR behandling oerhört effektiv
 • Ledarutveckling
  • Handlar till största delen om personlig utveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Min gruppsykologiska kompetens leder detta arbete
 • Utveckling av individen
  • Metod anpassas efter problematik o den unika person det gäller
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Familjeterapi
 • Gestaltterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom