Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med 30 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Jag bedriver både enskild terapi, parterapi och gruppterapi och tar bl.a. emot klienter med relationsproblem, depression, ångest, utmattningssyndrom, krisreaktion och posttraumatisk stressyndrom.  
Jag har mångårig erfarenhet av att möta föräldrar, syskon, barn och makar till personer med  diagnos ADHD, Aspergers syndrom (numera ersatt av diagnos AST) och intellektuella funktionsnedsättningar. Jag har också lång erfarenhet av att arbeta med par där den ena partnern har diagnos Aspergers syndrom eller ADHD.. 

Jag anpassar mitt arbetssätt individuellt till varje klient. men har min teoretiska referensram inom den psykodynamiska och familjeterapeutiska teoribildningen samt från kognitiv beteendeterapi. 
Förutom mitt kliniska arbete handleder jag personal som arbetar med personer med diagnos Aspergers syndrom på gruppboende, dagcenterverksamhet eller liknande.

Kontaktgitta friedman
Adresshällebergsv. 79
141 41 huddinge
Telefon08-7119263
Mobil0735729905
E-post gittafriedman@yahoo.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
storforsplan 1
123 47 Farsta
Telefon: 0735729905
E-post: gittafriedman@yahoo.se
Län/kommun: Stockholms län, Haninge, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Hebrew
 • Polish
  Förstår men talar ej språket
Utbildningar
psykologexamen
(Längd: 5 år)
psykoterapeututbildning i systemisk familjeterapi
(Längd: 3 år)
psykoterapeututbildnin på psykodynamisk grund
(Längd: 3 år)
KBT
EMDR

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom