Jag är Leg psykolog, Leg barn- och ungdomspsykoterapeut utbildad vid Ericastiftelsen, psykoanalytiker och medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen och jag är kandidat i Svenska psykoanalytiska föreningens utbildning till barn- och ungdomspsykoanalytiker.

Jag har arbetat med vuxna, tonåringar och barn bl.a mer än 23 år inom barn- och ungdomspsykiatrin. Jag arbetar med psykoanalys, psykoterapi, psykologisk konsultation, föräldrarådgivning och jag arbetar med vuxna, tonåringar, barn och spädbarn. Mitt arbete vilar på psykoanalytisk grund och jag har erfarenhet av arbete med olika typer av svårigheter. I en terapi/psykoanalys är inte symptomen avgörande utan det handlar snarare om intresse för att förstå vad symptomen har för mening. Man får en möjlighet att förstå sig själv och på så sätt utvecklas och komma tillrätta med psykiskt lidande/psykologiska svårigheter. Man träffas några gånger till en början för att fundera över vad man vill och hur man kan gå vidare. Ibland räcker det med några samtal och ibland krävs ett fördjupat arbete för att förstå vårt inre och få långsiktig hjälpMera information om psykoanalys kan man få på Svenska psykoanalytiska föreningens hemsida http://www.spaf.a.se/och på min hemsida www.psykoanalytikerna.se

Jag är medlem i Sveriges psykologförbund, Psykologföretagarna, Riksföreningen Psykoterapicentrum samt medlem i Föreningen för barn-och ungdomspsykoterapi.

KontaktGloria Zeligman
AdressFokungagatan 79, 1 tr
116 22 Stockholm
Telefon073-6215292
E-post zeligman.gloria@gmail.com
Hemsida https://www.psykoterapi-psykoanalys.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Folkungagatan, 79, 1 tr
116 22 Stockholm
Telefon: 08-6401035
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Legitimerad barn-och ungdomspsykoterapeut,
Ericastiftelsens utbildning till barn-och ungdomspsykoterapeut
Psykoanalytiker och Medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen
Innefattar legitimation som psykoterapeut för vuxna
Pågående utbildning till barn- och ungdomspsykoanalytiker

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
  • Jag arbetar på psykoanalytisk/psykodynamisk grund
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Ångestsyndrom