Jag arbetar i Göteborg, Kungsgatan 32 mitt i centrum på halvtid. Leg.psykolog 1986 Leg.psykoterapeut 1992 och specialist inom klinisk psykologi 1998. 6 år som psykolog inom Mödra och Barnhälsovården och 6 år på en vårdcentral. Därefter, Gudrun Johansson AB. Jag har många strängar på min gitarr, men numera är det mindfulness och CFT, Compassion Focuset Therapy och ACT som styr min inriktning. Jag anordnar mindfulnesskurser i Arkadien, Grekland året runt. Kom själv, med vänner, i grupp eller med arbetet. Besök min hemsida; www.terapiresor.se eller www.gj-psykoterapi.com Välkommen!

KontaktGudrun Johansson
AdressKungsgatan 32
411 19 Göteborg
Telefon070-6523369
Mobil070-6523369
E-post gudrun@gj-psykoterapi.se
Hemsida www.gj-psykoterapi.com/ www.terapiresor.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Kungsgatan 32
411 19 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • German

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Försäkringskassan, Almiföretagspartners AB, Fellgood, Argolis, SDN, Primärvården, Revisionsföretag, Milenko Mekaniska, Fia, olika dataföretag etc. (11 år)
 • Utveckling av individen
  • Privata personer (14 år)
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
  • Privata personer (14 år)
 • Familj/Par
  • Privata personer (14 år)
 • Adoption
  • Privata psersoner (14 år)
 • Familjeterapi
  • privata personer (14 år)
 • Graviditet och förlossning
  • Privata personer (14 år)
 • Kris
  • Privata personer (14 år)
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Ångestsyndrom