Gudrun Österling

Leg psykolog, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Arbetar med handledning, psykoterapi / kristerapi, individuellt eller par, ledarskapsutveckling och teamutveckling. Ramavtal med Linköpings Universitet, Region Östergötland, Linköpings, Norrköpings och Kinda kommun. Mottagning centralt i Linköping.

Läs mer på min hemsida, länkad nedan.

KontaktGudrun Österling
AdressGripgatan 25
582 43 LINKÖPING
Mobil070- 461 84 52
E-post gudrun.osterling@psykologdialog.se
Hemsida www.psykologdialog.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
St Larsgatan 25 A
582 24 LINKÖPING
Telefon: 070-461 84 52
E-post: gudrun.osterling@psykologdialog.se
Län/kommun: Östergötlands län, Linköping, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
CORE-utbildning i Affektfobiterapi
Utbildning hos Kristin Osborn, USA, grundare av APT certified training. (Längd: 1 år)
Affektfokuserad psykoterapi
SAPUs grundkurs 2016 och fördjupning 2021. Institutet för affektfokuserad terapi 2018. (Längd: < 0.5 år)
Mentaliseringsbaserad terapi, Karolinska Institutet
Examinerad 2015. (Längd: 0.5 år)
Grundkurs Symboldrama, Nordiska institutet för Symboldrama
Fullföljd 2013. (Längd: 2 år)
Organisationspsykologi, Risling Partners
Fullföljd 2012. (Längd: 0.5 år)
IPT teoretisk grundkurs, kursledare Malin Bäck.
Fullföljd 2012.
Personalhandledningens metodik och arbetssätt, IHPU
Examinerad 2008. (Längd: 1 år)
Rorschachutbildning, Svenska Rorschachföreningen
Examinerad 2000. (Längd: 2 år)
Lärare o handledare i psykoterapi, Linköpings Universitet
Examen 2010. (Längd: 2 år)
Psykoterapeutprogrammet, Linköpings Universitet
Psykoterapeutexamen 2004. (Längd: 3 år)
Psykologlinjen, Uppsala Universitet
Psykologexamen 1990. (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Förskola
 • Grundskola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Symboldramaterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Även depression och utmattningssyndrom.
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom

Leg psykolog 1991och leg psykoterapeut 2004. Psykodynamisk grundsyn med relationellt arbetssätt. Mångårig yrkeserfarenhet från både barn- och vuxenpsykiatrin. Erbjuder bl a:
Kris- och traumabearbetning
Samtalsbehandling och psykoterapi med ungdomar och vuxna, individuellt eller i par.
Handledning och utbildning
Besök min hemsida - www.psykologdialog.se - för mer information.

KontaktGudrun Österling
AdressKråksångsvägen 58
585 65 Linghem
Telefon070-4618452
E-post gudrun.osterling@psykologdialog.se
Hemsida www.psykologdialog.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
St. Larsgatan 25A
582 24 Linköping
Län/kommun: Östergötlands län, Linköping, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologexamen och psykoterapeutexamen
(Längd: > 6 år)
Rorschach
Grundutbildning i Rorschachmetodik enligt Comprehensive System (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
  • Kris- och traumabearbetning efter rån och dödsfall.
 • Ledarutveckling
  • Coachingkompetens.
 • Familj/Par
  • Barn- och vuxenpsykiatrisk yrkeserfarenhet.
 • Familjerådgivning
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
  • Separationsbearbetning.
 • Parterapi
  • Ofrivillig barnlöshet, otrohet.
 • Stöd i föräldrarollen
  • Föräldrar till destruktivt utagerande barn.
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • Vid dödsfall.
 • Kristerapi
  • Vid rån, dödsfall.
 • Psykoterapi
 • Bildterapi
  • Visualisering och bildskapande.
 • Existentialistisk psykoterapi
  • Psykoterapeututbildning med existensiellt perspektiv.
 • Gruppterapi
  • Tema självkännedom, sexuella övergrepp, med bildskapande inslag.
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Psykoterapeututbildningens inriktning.
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Psykoterapeututbildningens inriktning.
 • Psykoterapihandledning
  • Är under utbildning till handledare i psykoterapi.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Mångårig erfarenhet av vuxenpsykiatriskt arbete
 • Graviditet och förlossning
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
  • Personlighetsdiagnostik
 • Psykosomatik
  • Gruppterapi med fokus på ökad självkännedom tillsammans med sjukgymnast genom kroppskännedomsövningar kombinerat med avspänning, visualisering och bildskapande.
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom