Psykolog sedan 1982. Psykoterapeut sedan 1996. Handledare sedan 2003

Erfarenhet från psykiatri, barnpsykiatri, grundskola, förskola 6 år; Omsorg/habilitering 14 år, samt privat Psykoterapimottagning 12 år
Egen företagare sedan 1999.

Erbjuder:
Psykoterapi - psykodynamiskt orienterad - även kognitivt förhållningssätt;
Bildterapi; Kroppsinriktad psykoterapi; Traumaterapi
Utbildningsterapi för blivande psykoterapeuter steg 1 eller steg 2

Handledning - ärende-/processinriktad - enskild / grupp
Chefsutveckling - chefshandledning - ledarskapsutveckling
Stress- o konflikthantering

Specialkompetens i psykoterapeutiskt arbete - även bildterapeutiskt - med personer med neuropsykologiska diagnoser t ex Utvecklingsstörning, Asperger mm

Sedan 2002 - egen Psykoterapi-mottagning med inriktning på vuxna, unga vuxna o barn. - Livskriser, Stress-/utbrändhetssymtom, Anknytnings- o relationsproblem, Smärta, Depression, Ångest , Trauman m m
När det gäller barn arbetar jag utifrån barnperspektivet.

Språk - Svenska - Deutsch (Muttersprache) - English

KontaktGunhild Sünger
AdressHörntorpsvägen 6
724 71 Västerås
Telefon070-7186609
Mobil070-7186609
E-post gunhild.suenger@telia.com
Hemsida www.gs-psykologkonsult.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Mottagning: ERIKSBORG, Hörntorpsvägen 6
724 71 Västerås
Län/kommun: Västmanlands län, Västerås, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • German
Utbildningar
ISTDP; TFP
Kunskap i dessa metoder genom deltagande i flera workshops
Traumabehandling
Fas 1 och fas 2 utbildning enligt Ellert Nijenhuis
bildterapi
olika workshops under ca 15 år
Kroppsinriktad psykoterapi
som berättigar för medlemskap i kroppspsykoterapeuternas förening Stockholm (Längd: 3 år)
psykologutbildning
psykodynamiskt (Längd: 5 år)
psykoterapeutlegitimationen
psykodynamiskt - individuellt (Längd: 3 år)
Handledar o Lärarutbildning i psykoterapi
psykodynamiskt - individuellt (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Chefscoaching, Stresshantering, Svårigheter på arbetsplatsen
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
  • Barnperspektivet - att ge barnen en röst - är väldigt viktigt för mig
 • Avvikande beteenden
 • Barnterapi
 • Habilitering/Rehabilitering
  • (14 år) unga vuxna och vuxna
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
  • även traumabehandling
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
  • även traumabehandling
 • Psykoterapi
  • erbjuder en bredd av olika metoder för att kunna möta olika behov
 • Bildterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv psykoterapi
  • Kognitiva strategier o förhållningssätt
 • Kristerapi
  • även traumabehandling
 • Kroppsterapi
  • kroppsinriktad psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Även ISTDP - inriktning; Utbildningsterapier
 • Psykoterapihandledning
  • steg 1 eller steg 2
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • bred erfarenhet - tillämpning av olika psykoterapeutiska metoder
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
  • specialkompetens inom området Handikapp o Funktionshinder
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
  • stödja klienten för att kunna återgå till arbetet
 • Smärta
  • ex. fibromyalgi
 • Stressrelaterad ohälsa
  • ex. utbrändhet, utmattning
 • Trauman
  • traumabehandling
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom