Hej, mitt namn är Gunilla Ringh. Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och har handledar kompetens. Jag har arbetat 20 år som psykolog och har mycket erfarenhet av att hjälpa människor i kris och svåra livssituationer. Jag träffar vuxna personer individuellt eller i par. Förutom mitt arbete som psykoterapeut, handleder jag även personal samt undervisar blivande psykologer på psykologprogrammet vid Lunds universitet. Min mottagning är vid Stortorget i Malmö. Lokalerna är ljusa och vackra och det är nära tillgång till bussar och tåg från hela Skåne. Jag kan erbjuda tid för samtal snabbt. Förutom krisbehandling kan jag erbjuda korttidspsykoterapi samt längre behandlingar.

KontaktGunilla Ringh
AdressStortorget 13 A
211 22 Malmö
Telefon0705-101925
Mobil0705-101925
E-post gunilla.ringh@telia.com
Hemsida http://www.psykologerna.nu/
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Stortorget 13 A
211 22 Malmö
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarkompetens enligt UHÄ:s riktlinjer samt specialist i klinisk psykologi, utbildning i korttidspsykoterapi
Jag är leg psykoterapeut med inriktning på psykodynamisk individualpsykoterapi. I samtliga utbildningar som jag gått ingår krisbehandling. (Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
  • Jag har mycket erfarenhet av krishantering när det gäller arbetsrelaterade problem.
 • Utveckling av individen
  • Jag arbetar med att hjälpa människor till personlig utveckling genom psykoterapi.
 • Familj/Par
 • Kris
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
  • Jag har arbetat som psykolog i 20 år och har väldigt mycket erfarenhet av att hjälpa männikor i kris. Jag möter dagligen människor som är i kris. Det kan handla om sorg, förlust,sjukdommar men även om större katastrofer. mycket erfarenhet av att möta människor i olika typer av kriser.
 • Psykoterapi
  • Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta med behandling.
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
  • Jag är utbildad handledare i process handledning enligt UHÄ :s riktlinjer.