Jag arbetar framför allt med psykoanalys och psykoanalytisk terapi. Jag har erfarenhet av ett brett patienturval.

KontaktGunnar Karlsson
AdressTomtebogatan 6B
113 39 Stockholm
Telefon08-315623
E-post gunnar.karlsson@psykolog.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Tomtebogatan 6B
113 39 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Professor i Pedagogik
(Längd: 4 år)
Legitimerad psykolog
Psykologexamen (Längd: > 6 år)
Legitimerad psykoterapeut
individualterapi på psykodynamiks grund (Längd: > 6 år)
Psykoanalytiker
färdigutbildad 1998, dessförinnan psykoanays under handledning sedan 1995 (Längd: > 6 år)
Fil. dr i psykologi
på en avhandling om fenomenologis metod och beslutsfattande (Längd: > 6 år)
Docent i psykologi
ej någon speciell inriktning (Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • Tonårsanalys, PBU-arbete (2 år)
 • Kris
  • kristerapi (3 år)
 • Relationsstörningar
  • Mycket vanlig problematik i min psykoanalytiska och psykoterapeutiska verksamhet (10 år)
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Förskola/Skola
  • psykoanalys, psykoterapi (11 år)
 • Kris/Katastrof
  • kristerapi (3 år)
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
  • kristerapi (3 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • psykoterapi (11 år)
 • Fobier
  • se angående klinisk psykologi (11 år)
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
  • se angående klinisk psykologi (11 år)
 • Psykiska störningar
  • se angående klinisk psykologi (11 år)
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom
  • se angående klinisk psykologi (11 år)